Tisztelt Ada községbeli polgárok!

Ada község a község fejlesztési terv, mint a helyi szintű fejlesztéstervezés kulcsfontosságú dokumentuma meghozatalának törvényes kötelezettsége teljesítése céljából, összhangban a Szerb Köztársaság tervrendszeréről szóló törvénnyel, kidolgozta az Ada község 2021-2027. időszakra szóló fejlesztési tervének dokumentum tervezetét.

Az Ada község 2021-2027. időszakra szóló fejlesztési tervének tervezete a község és annak szerveinek teljes elhivatottságával, valamint a helyi önkormányzatok szintjén történő stratégiai fejlesztésben jártas szakemberek bevonásával lett kidolgozva. Utolsó lépésként, az Ada község 2021-2027. időszakra szóló fejlesztési tervének véglegesítéséhez, és e kiemelkedően jelentős helyi terv dokumentum meghozatalához szükséges a nyilvános vita lefolytatása. A nyilvános vita lefolytatását a Szerb Köztársaság tervrendszeréről szóló törvény 3. szakasza 1. bekezdésének 11) pontja és 34. szakasza írja elő, minden érdekelt féllel és a község polgáraival való konzultáció lefolytatásának biztosítása érdekében.

Figyelembe véve Ada község e törvényes kötelezettségét, valamint azt a tényt, hogy  az Ada község 2021-2027. időszakra szóló fejlesztési terve tervezetének kidolgozása nyitott és átlátható volt a nyilvánosság számára (nyilvános vita volt tartva a kidolgozási folyamat elején, a kidolgozás folyamatához kapcsolódó dokumentumok nyilvánosan elérhetőek és Ada község internetes oldalán találhatóak), ezúton felhívjuk Ada község polgárait, hogy vegyenek részt az Ada község 2021-2027. időszakra szóló fejlesztési tervének tervezetéről szóló nyilvános vitában!

 

A járvány körülményei és a korlátozó intézkedések miatt a nyilvános vitára online kerül sor. Ada község a hivatalos internetes oldalán közzé teszi az Ada község 2021-2027. időszakra szóló fejlesztési terve tervezetének szövegét és egy külön kérdőívet a polgárok javaslatai, megjegyzései, észrevételei  és véleménye begyűjtése céljából. 

 

A nyilvános vita 2021. október 4-én (hétfő)  veszi kezdetét és 2021. október 19-éig (kedd) tart. Felkérjük Önöket, hogy ebben az időszakban töltsék ki a kérdőívet, és küldjék el véleményüket az Ada község 2021-2027. időszakra szóló fejlesztési tervének tervezetében tervezett vízióról, prioritást élvező célkitűzésekről és javasolt intézkedésekről.

A lefolytatott nyilvános vitáról jelentés készül, amely elérhető lesz a nyilvánosság számára az Ada község hivatalos internetes oldalán való közzétételen keresztül, ahol legkésőbb 2021. október 22-éig (péntek) megjelenik!

A jelentés tartalmazni fogja a javaslatok, a megjegyzések és az észrevételek összefoglaló áttekintését, valamint a válaszokat minden egyes javaslatra, megjegyzésre, vagy észrevételre, megindokolva  az Ada község 2021-2027. időszakra szóló fejlesztési tervének tervezete tartalma szövegére vonatkozó javaslat és az észrevétel elfogadásának, illetve elvetésének okát.

 

Ada község felhívja az érdekelt polgárokat, hogy aktívan vegyenek részt a nyilvános vitában, javaslataikkal, észrevételeikkel és tanácsaikkal járuljanak hozzá a közösség további fejlődéséhez és Ada község célkitűzéseinek jövőbeni megvalósulásához!

KÉRDŐÍV

 

ADA ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSI TERVTERVEZET 2021-2027