Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
Szám: 320-14/2020-02
Kelt: 2020.06.29-én

KÖZFELHÍVÁS

AZ ADA KÖZSÉG TERÜLETÉN ÁLLAMI TULAJDONBAN LEVŐ
MEZŐGAZDASÁGI FÖLDEK 2021. ÉVI TÉRÍTÉSMENTES HASZÁLATI

JOGÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA

A mezőgazdasági földterületekről szóló törvénnyel (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 62/06., 65/08. – m.törv., 41/09.,112/2015, 80/2017 és 95/18-m.törv. sz.) és Az állami tulajdonú mezőgazdasági földek bérbeadásának és használatba adásának feltételeiről és eljárásáról szóló szabályzattal (SZK Hivatalos Közlönye, 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020. és 25/2020. szám) összhangban Ada Község Polgármestere   KÖZFELHÍVÁST ír ki, melyben értesíti

– a tanintézményeket – iskolákat, mezőgazdasági szakszolgálatokat és szociális intézményeket, hogy számukra állami mezőgazdasági földterület adható használatra tevékenységükkel arányos-, de legfeljebb 100 hektár nagyságban

– az állami alapítású felsőoktatási intézményeket – egyetemeket és tudományos intézeteket , a büntetés-végrehajtási intézményeket, hogy számukra állami mezőgazdasági földterület adható használatra tevékenységükkel arányos-, de legfeljebb 1000 hektár nagyságban
– az erdészeti szakágban bejegyzett, állami tulajdonú jogi személyeket (a továbbiakban: intézmények) hogy 2020. október 31-ig az Ada község területén lévő állami tulajdonban levő mezőgazdasági föld 2021. évi térítésmentes használati jogának megvalósítása céljából nyújtsák be a szükséges iratanyagot.

Szükséges dokumentáció:
1) A jogi személy felelős személye által aláírt, a térítésmentes használat megvalósítása iránti kérelem;
2) Az intézmény alapításáról szóló okirat, illetve jogi személy esetén, a gazdasági jegyzék kivonata (mely hat hónapnál nem régebbi), ami bizonyítja, hogy az alapító a Szerb Köztársaság, Vajdaság Autonóm Tartomány, vagy a helyi önkormányzati egység.

A kérelmezők a jelen közfelhívásba foglalt szükséges iratanyagot hitelesítetlen másolat formájában nyújtják be, melyeknek azonban egyértelműen olvashatónak kell lennie, emellett A mezőgazdasági földek védelme, rendezése és használata évi programjának kidolgozásával megbízott szakbizottság(továbbiakban Szakbizottság)

fenntartja azon jogát hogy szükség esetén az illető bizonyító okirat eredetijének vagy hitelesített fénymásolatának benyújtását követelje.
A kérelem formanyomtatványa hétköznap 8.00 és 14.00 óra között Ada Község Közigazgatási Hivatala (Felszabadulás tér 1.) 34. számú irodájában vehető át, vagy letölthető az önkormányzat hivatalos honlapjáról:  www.ada.org.rs .
A jelen Közfelhívásra a kérelem és a megkövetelt dokumentáció benyújtásának határideje: 2020. október 31. A határidőn túl beérkező kérelem elkésettnek számít, és a Szakbizottság felbontatlanul küldi vissza a pályázónak.

A megkövetelt dokumentációval ellátott kérelem közvetlenül az iktatóban adható át, vagy postai küldeményként zárt borítékban kell az A mezőgazdasági földek védelme, rendezése és használata évi programjának kidolgozásával megbízott szakbizottságnak a következő címre küldeni: Ada Község Közigazgatási Hivatala Nagyberuházási és Helyi Gazdaságfejlesztési Osztálya , Felszabadulás tér 1, 24430 Ada, a borítékon feltüntetve:
„Az állami tulajdonban levő mezőgazdasági föld 2021. évi térítésmentes használati jogának megvalósítása”. A boríték hátoldalán a kérelmező nevét kell feltüntetni.
A Felhívással kapcsolatban felvilágosítás kapható Apró Lászlótól a 024 852 106 lok.134 telefonon, a  laci@ada.org.rs e-mail címen vagy személyesen Ada Község Közigazgatási Hivatala épületének 34. számú irodájában a Felszabadulás tér 1. alatt.
A jelen Közfelhívást közzé kell tenni Ada Község Hivatalos Lapjában, Ada község internetes oldalán www.ada.org.rs és a helyi közösségek hirdetőtábláin.

Ada község polgármestere
Bilicki Zoltán s.k.

 

Zahtev za korišćenje bez naknade za 2021

 

Izjava fizičko lice 2021

 

Izjava pravno lice 2021

 

Izjava za proveru podataka