Одељење за локалну пореску администрацију, Општинске управе Ада је дана 20.07.2020. године почело да дистрибуира годишња решења о порезу на имовину за 2020. годину.
Упоредо са решењима достављају се и уплатнице за разлику задужења са стањем на дан 12.08.2020. год.
(разлика између решења за 2019 и 2020. годину). Већина пореских обвезника ће добити само решење без уплатнице пошто су редовно уплаћивали по кварталним уплатницама и због тога немају дуга за порез на имовину на дан 12.08.2020. године.
Почетком августа месеца 2020. године, ће се уручивати и уплатнице за трећи квартал (по новом решењу).
Молимо поштоване грађане општине Ада да лично преузму решења од наших достављача.
Крајњи рок достављања пореских решења је 23. август 2020. године.

С поштовањем,
Шеф одељења за ЛПА
Поповић Марија