Саопштење,

На основу примљеног дописа од ЈП „Србијагас“ обавештавамо Вас да ће припремни радови (испитивање терена, скидање хумуса на траси гасовода) на изградњи Магистралног гасовода граница Бугарске – граница Мађарске, на територији Општине Ада (к.о.Мол и к.о. Ада), започети 15.јула 2019 године.

Власници парцела кроз које пролази гасовод о почетку радова на траси гасовода биће обавештени од стране Одељења за имовинске правне послове општине Ада.

Одељења за имовинске правне послове општине Ада