На основу члана 27. став 3. Закона о легализацији објеката („Службени гласник РС“, бр.95/2013)

Ред. бр. Инвеститор Намена објекта Број решења/издато
1. Нађ Роберт из Мола Помоћни објекат, Ппод+П (објекат број 1), на катастарској парцели број: 3801/1 КО Ада, у блоку 32. Број: 351-38/2014-05 Дана: 16.04.2014. године
2. Ласло Золтан и
Ласло Милена из Мола
1. Породична стамбена зграде, Пр+Пк (објекат број 3), која је изграђена на основу грађевинске дозволе број: 351-60/84-05 од 20.02.1984. године, на катастарској парцели број: 1071 КО Мол и 2. Помоћна зграда Пр (објекат број 4), која је изграђена на основу грађевинске дозволе број : 351-60/84-05 од 20.02.1984. године, на катастарској парцели број: 1071 КО Мол. Број: 351-202/2010-05 Дана: 16.04.2014. године
3. Фиштеш Лајош и Фиштеш Борбала из Аде Помоћни објекат (објекат број 2), на катастарској парцели број: 5504/2 КО Ада, у блоку 38. Број: 351-139/2014-05
Дана: 23.04.2014. године
4. Микус Јожеф и Микуш Ерика из Мола Помоћни објекат (објекат број 1), на катастарској парцели број: 5204/1 КО Ада, у блоку 38. Број: 351-16/2014-05
Дана: 23.04.2014. године
5. Михалек Јанош и Михалек Маргит из Аде Породична стамбене зграде, Ппод+П (објекат број 4), на катастарској парцели број: 4103 КО Ада и
2. Помоћна зграда, П (објекат број 5), на катастарској парцели број: 4103 КО Ада.
Број: 351-10/2014-05
Дана: 15.05.2014. године
6. Балог Ференц и Балог Ержебет из Аде 1. Доградња дела стамбене зграде, П+ 0 (објекат број 1), на катастарској парцели број: 1216 КО Ада и
2. Помоћни објекти, П+0 ( објекти број 3 и 4), на катастарској парцели број: 1216 КО Ада.
Број: 351-8/2014-05
Дана: 09.10.2014. године
7. Аданко Иштван из Аде 1. Доградња стамбеног објекта, П (објекат број 1а), на катастарској парцели број: 952 КО Ада, у блоку 3,
2. Помоћни објекти, П (објекти број 2, 4 и 5), на катастарској парцели број: 952 КО Ада, у блоку 3 и
3. Економски објекат (објекат број 3), на катастарској парцели број: 952 КО Ада, у блоку 3.
Број: 351–113/2010-05
Дана: 30.06.2014. године.
8. Давид Естер и Давид Беата из Утрине 1. Доградња стамбене зграде, П (објекат број 1), на катастарској парцели број 678 КО Утрине,
2. Помоћни објекат, П ( објекат број 2), на катастарској парцели број 678 КО Утрине и
3. Економски објекат, П ( објекат број 1), на катастарској парцели број 677 КО Утрине .
Број: 351–195/2010-05
Дана: 03.07.2014. године.
9. Јаковљевић Драган и Јаковљевић Емина из Аде 1. Дограђени део стамбеног објекта, П (објекат број 1а), на катастарској парцели број: 5204/14 КО Ада, у блоку 38 и
2. Помоћни објекат, П (објекат број 3), на катастарској парцели број: 5204/14 КО Ада, у блоку 38.
Број: 351–109/2010-05
Дана: 03.07.2014. године
10. Ковач Тибор и Ковач Золтан из Аде 1. Дограђени део породичне стамбене зграде, П (објекат број 1), на катастарској парцели број: 4377 КО Ада и
2. Помоћни објекат, П (објекат број 3), на катастарској парцели број: 4377 КО Ада.
Број: 351–315/2010-05
Дана: 01.09.2014. године.
11. Одри Вероника , Одри Агнеш, Одри Тамаш и Одри Миклош из Мола 1. Помоћни објекат, П (објекат број 1), на катастарској парцели број: 1144 КО Мол. Број: 351–262/2010-05
Дана: 02.09.2014. године
12 Потхорцки Јанош и Потхорцки Ержебет из Аде Помоћни објекти, П (објекти број 2 и 3), на катастарској парцели број: 1031 КО Ада, у блоку 3. Број: 351–94/2010-05
Дана: 08.09.2014. године.
13. Пристал Михаљ из Мола 1. Економски објекат, П (објекат број 5), на катастарској парцели број: 1131 КО Мол, у блоку 46. Број: 351–153-14/2010-05
Дана: 07.07.2014. године.
14. Пристал Иштван из Аде и Пристал Михаљ из Мола 1. Економски објекат, П (објека број 7), на катастарској парцели број: 1322 КО Мол, у блоку 46 и
2. Помоћни објекат, П (објекат број 6), на катастарској парцели број: 1322 КО Мол, у блоку 46.
Број: 351–153-16/2010-05
Дана: 07.07.2014. године.
15. Катона Ласло из Аде Помоћни објекат, П ( објекат број 3), на катастарској парцели број: 4429 КО Ада, у блоку 33. Број: 351–301/2010-05
Дана: 30.06.2014. године.
16. Врецко Иштван и Врецко Жужана из Мола Помоћни објекат, П (objekat broj 4), на катастарској парцели број: 3408 КО Мол, у блоку 57. Број: 351–312/2010-05
Дана: 30.06.2014. године.
17. Вукосављев Зоран из Мола 1. Доградња породичне стамбене зграде, П (објекат број 1а), на катастарској парцели број: 2679 КО Мол, у блоку 59 и
2. Економски објекат, П (објекат број 3), на катастарској парцели број: 2679 КО Мол, у блоку 59.
Број: 351–77/2010-05
Дана: 23.10.2014. године.
18. Багљаш Андраш из Аде 1. Стамбени објекат, П (објекат број 4), на катастарској парцели број: 2316 КО Ада и
2. Помоћни објекат, П (објекат број 5), на катастарској парцели број: 2316 КО Ада.
Број: 351–276/2010-05
Дана: 30.06.2014. године.
19. Бакош Ференц и Бакош Илона из Мола 1. Помоћни објекат, П (објекат број 2), на катастарској парцели број: 3792 КО Мол, у блоку 54 и
2. Економски објекат, П (објекат број 3), на катастарској парцели број: 3792 КО Мол, у блоку 54.
Број: 351–307/2010-05
Дана: 30.06.2014. године.
20. Новак Францишка из Утрине 1. Економски објекти, П (објекти број 2 и 5), на катастарској парцели број: 754/5 КО Утрине и
2. Помоћни објекат, П (објекат број 3), на катастарској парцели број: 754/5 КО Утрине.
Број: 351–168/2010-05
Дана: 08.09.2014. године.
21. Шинка Ерне из Мола 1. Економски објекат, П (објекат број 2), на катастарској парцели број: 512/2 КО Мол, у блоку 51 и
2. Помоћни објекат, П (објекат број 1), на катастарској парцели број: 512/2 КО Мол, у блоку 51.
Број: 351–117/2010-05
Дана: 30.06.2014. године.
22. Бендер Ференц и Бендер Жужана из Оборњаче 1.Дограђени део стамбеног објекта, П+0 (објекат број 1), на катастарској парцели број: 10 КО Оборњача,
2. Помоћни објекти, П+0 (објекти број 2 и 3), на катастарској парцели број: 10 КО Оборњача и
3. Еконимски објекат, П+0 (објекат број 4), на катастарској парцели број: 10 КО Оборњача.
Број: 351-17/2014-05
Дана: 13.10.2014. године.
23. Балог Ференц и Балог Магдолна из Аде Помоћни објекат, П (објекат број 2), на катастарској парцели број: 5470 КО Ада. Број: 351-153-39/2010-05
Дана: 22.10.2014. године
24. Божоки Францишка из Аде Помоћна зграда, П+0 (објекат број 2), на катастарској парцели број: 5660/2 КО Ада. Број: 351-41/2010-05
Дана: 21.10.2014. године
25. Тот Наталие из Мола Помоћна зграда, П (објекат број 7), на катастарској парцели број: 2093 КО Мол. Број: 351-153-34/2010-05
Дана: 04.11.2014. године
26. Винце Арпад из Мола 1. Помоћна зграда, П (објекат број 5), на катастарској парцели број: 1972 КО Мол и
2. Економски објекти, П (објекти број 3 и 4), на катастарској парцели број: 1972 КО Мол.
Број: 351-176/2010-05
Дана: 20.11.2014. године
27. Виртз Нандор из Аде 1. Помоћни објекат, П (објекат број 2), на катастарској парцели број: 2545/2 КО Ада и
2. Помоћни објекат, П (објекат број 3), на катастарској парцели број: 2545/2 КО Ада.
Број: 351-342/2010-05
Дана: 22.10.2014. године
28. Врбашки Софија и Врбашки Горан из Мола Економски објекти, П+0 (објекти број 5 и 6), на катастарској парцели број: 4623 КО Мол. Број: 351-21/2010-05
Дана: 23.10.2014. године
29. Ходик Ибоља из Аде 1. Породична стамбена зграда, П+0 (објекат број 3), на катастарској парцели број: 1472 КО Ада и
2. Помоћна зграда, П+0 (објекат број 1), на катастарској парцели број: 1473 KO Ада.
Број: 351-163/2013-05
Дана: 04.11.2014. године
30. Аданко Нандор из Аде 1. Помоћна зграда, Ппод+П+Ппот (објекат број 5), на катастарској парцели број: 99/24 КО Ада и
2. Помоћна зграда, П+Ппот (објекат број 6), на катастарској парцели број: 99/24 КО Ада.
Број: 351-34-1/2014-05
Дана: 19.11.2014. године
31. Аданко Нандор из Аде 1.Помоћна зграда, Ппод+П (објекат број 1), на катастарској парцели број: 99/52 КО Ада,
2.Помоћна зграда, П+Ппот (објекат број 3), на катастарској парцели број: 99/52 КО Ада и
3.Економска зграда, П (објекат број 2), на катастарској парцели број: 99/52 КО Ада.
Број: 351-34-2/2014-05
Дана: 17.11.2014. године
32. Балог Лајош и Балог Ержебет из Аде Помоћни објекти (објекти број 5, 7 и 8), на катастарској парцели број: 4186 КО Ада. Број: 351-44/2014-05
Дана: 17.11.2014. године
33. Боршош Фриђеш из Аде 1. Дограђени део стамбеног објекта, П+0 (објекат број 5), на катастарској парцели број: 1779 КО Ада и
2. Помоћни објекат, П+0 (објекат број 1), на катастарској парцели број: 1780 КО Ада.
Број: 351-95/2014-05
Дана: 04.11.2014. године
34. Чувик Илона, Чувик Чаба и Чувик Золтан из Аде Породична стамбена зграда, П (објекат број 2), на катастарској парцели број: 5405 КО Ада. Број: 351-28/2014-05
Дана: 12.11.2014. године
35. Нађ Ференц из Мола 1. Дограђени део породичне стамбене зграде, П (део објекта број 1), на катастарској парцели број: 3895 КО Мол и
2. Помоћна зграда, П (објекат број 1), на катастарској парцели број: 3896 КО Мол.
Број: 351-62/2014-05
Дана: 24.11.2014. године
36. Памер Ференц из Аде Породична стамбена зграда, Ппод+П, на катастарској парцели број: 2290/1 КО Ада. Број: 351-21/2014-05
Дана: 14.11.2014. године
37. Памер Ференц и Памер-Вашаш Илона из Аде Помоћна зграда, П (објекат број 2), на катастарској парцели број: 2290/2 КО Ада. Број: 351-20/2014-05
Дана: 13.11.2014. године
38. Заб Нандор из Аде 1. Породична стамбена зграда, П+Ппот (објекат број 1), изграђена на основу грађ. дозволе броја 351-306/05 у Ади, на катастарској парцели број: 1419 КО Ада и
2. Помоћна зграда, П (објекат број 2), на катастарској парцели број: 1419 КО Ада.
Број: 351-26/2014-05
Дана: 21.11.2014. године
39. Каплар Магдолна и Каплар Ференц из Аде 1. Породична стамбена зграда, Ппод+П+Ппот, (објекат број 1), на катастарској парцели број: 1367 КО Ада и
2. Помоћна зграда, П+Ппот (објекат број 3), на катастарској парцели број: 1367 КО Ада.
Број: 351-6/2014-05
Дана: 04.11.2014. године
40. Фогараши Ђерђ и Фогараши Валериа из Утрине 1. Породична стамбена зграда, Псут + Ппр +П1 (објекат број 5), на катастарској парцели број: 797 КО Утрине,
2. Помоћна зграда, П (објекат број 3), на катастарској парцели број: 797 КО Утрине и
3. Економска зграда, П (објекат број 7), на катастарској парцели број: 797 КО Утрине.
Број: 351-31/2014-05
Дана: 04.11.2014. године
41. Киш Миклош и Мијаиловић – Киш Ева из Мола Помоћна зграда, П (објекат број 5), на катастарској парцели број: 11584 КО Мол. Број: 351-142-2/2014-05
Дана: 04.11.2014. године
42. Киш Миклош и Мијаиловић – Киш Ева из Мола Помоћна зграда, П (објекат број 7), на катастарској парцели број: 1254 КО Мол. Број: 351-142-1/2014-05
Дана: 04.11.2014. године
43. Киш Роланд из Аде и Ловас Лила из Палића 1. Породична стамбена зграда, П (објекат број 1), на катастарској парцели број: 4751 КО Ада,
2. Помоћна зграда, П (објекат број 2), на катастарској парцели број: 4751 КО Ада и
3. Помоћна зграда, П (објекат број 1), на катастарској парцели број: 4752 КО Ада.
Број: 351-73/2014-05
Дана: 04.11.2014. године
44. Комлош Анамариа из Аде Породична стамбена зграда, Ппод+П+Ппот (објекат број 1), на катастарској парцели број: 99/102 КО Ада. Број: 351-47/2014-05
Дана: 04.11.2014. године
45. Мештер Марта и Мештер Иштван из Аде Породична стамбена зграда, Ппод+П+Ппот, на катастарској парцели број: 3931 КО Ада. Број: 351-15/2014-05
Дана: 04.11.2014. године
46. Немет Антал из Аде Помоћни објекти, П (објекти број 4 и 5), на катастарској парцели број: 2668 КО Ада. Број: 351-45/2014-05
Дана: 24.10.2014. године
47. Немет Антал и Немет Ирен из Аде Помоћни објекат, П (објекат број 2), на катастарској парцели број: 2749 КО Ада. Број: 351-46/2014-05
Дана: 24.10.2014. године
48. Новак Јулијана, Новак Жолт и Новак Михаљ из Утрине 1.Помоћни објекти, П (објекти број 2 и 4), на катастарској парцели број: 749/8 КО Утрине и
2.Економски објекти, П (објекти број 3 и 5), на катастарској парцели број: 749/8 КО Утрине.
Број: 351-81/2014-05
Дана: 04.11.2014. године
49. Кормош Габор из Оборњаче Економска зграда, П (објекат број 1), на катастарској парцели број: 510/2 КО Оборњача. Број: 351-88/2010-05
Дана: 13.01.2015. године