Конкурси

 • КОНКУРС ЗА ПОДСТИЦАЈ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ПРЕДУЗЕТНИКА

  На основу члана 6. Одлуке o покретању поступка расписивања конкурса за подстицај привредних друштава и предузетника са седиштем у општини Ада путем рефундације трошкова функционисања као и трошкова за набавку сировине и опреме број:020-6-16/2021-03 од 12.02.2021.године, Комисија за спровођење конкурса за подстицај привредних друштава и предузетника са седиштем у општини Ада путем рефундације трошкова функционисања као и трошкова за набавку сировине и опреме (у даљем тексту: Комисија), дана 12.02.2021. године, расписује КОНКУРС ЗА ПОДСТИЦАЈ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ПРЕДУЗЕТНИКА СА СЕДИШТЕМ […]

 • Конкурс за пијачних тезге

  Република Србијa Аутономна Покрајина Војводинa Општина Ада ОПШТИНСКО ВЕЋЕ Број: 020-6-2/2021-03 Дана: 14.01.2021. године На основу члана 6. тачка 18. Пословника Општинског већа општине Ада, расписује се КОНКУРС за доделу подстицајних средстава за закуп пијачних тезги на ађансакој и молској пијаци за 2021. годину Намена конкурса Из средстава предвиђених у буџету општине Ада за 2021. годину врши се додела подстицајних средстава регистрованим пољопривредним газдинствима, која се баве пољопривредном производњом на територији општине Ада. Средства су намењена за закуп пијачних тезги […]

 • ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање програма од општег интереса удружењима грађана

    На основу члана 5. Правилника о суфинансирању програма од општег интереса удружењима грађана из буџета општине Ада („Службени  лист општине Ада“ број 51/2016) и на основу Одлуке о буџету општине Ада за 2021. годину (“Службени лист општине Aдa“, број 42/2020),   Комисија за спровођење поступка доделе финансијских средстава удружењима грађана из буџета општине Ада дана 08.01.2021. године расписује      ЈАВНИ КОНКУРС  за суфинансирање програма од општег интереса  удружењима грађана из буџета општине Ада      1. ПУТЕМ ЈАВНОГ КОНКУРСА ДОДЕЉУЈУ СЕ СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА.    2. ИЗНОС СРЕДСТАВА ПЛАНИРАН ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА  Укупан износ средстава планиран за суфинансирање програма удружења путем овог конкурса износи 5.310.000,00 динара.    3. СРЕДСТВА ПО ОВОМ КОНКУРСУ ДОДЕЉУЈУ СЕ   […]

 • КОНКУРС ЗА ПОДСТИЦАЈ ПРОИЗВОЂАЧА  НА ПИЈАЦАМА ОПШТИНА АДА

  На основу члана 6. Одлуке o  покретању поступка за подстицај произвођача  на пијацама општина Ада путем додељивања неповратних средстава за 2020. годину, у циљу санације губитака насталих услед мера предузетих у вези епидемије COVID-19, Комисија спровођење конкурса за подстицај произвођача  на пијацама општина Ада путем додељивања неповратних средстава за 2020. годину, у циљу санације губитака насталих услед мера предузетих у вези епидемије COVID-19 (у даљем тексту: Комисија),  дана 06.11.2020. године, расписује    КОНКУРС  ЗА ПОДСТИЦАЈ ПРОИЗВОЂАЧА  НА ПИЈАЦАМА ОПШТИНА АДА ПУТЕМ ДОДЕЉИВАЊА НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2020. ГОДИНУ, У ЦИЉУ САНАЦИЈЕ ГУБИТАКА НАСТАЛИХ […]

 • Санација бетонско-мотажног моста

  Пољопривредни произвођачи из општине су се обратили руководству Локалне самоуправе, у вези проблема, да је монтажно бетонски мост на каналу за наводњавање „Kалоча”, на граници Аде и Сенте постао неупотребљив. Санација моста је неопходна, јер његово стављање ван саобраћаја значајно повећава растојања. Радови су јуче започети, а у оквиру њих ће се извести поновно покривање каменом бокова моста и поновно бетонирање круне моста, што ће омогућити безбедан пролазак пољопривредних машина у наредном периоду. Финансирање ових радова суфинансира општина Ада заједно […] 

13. СОРВ

ДАВАЊЕ У ЗАКУП ДРЖАВНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ПРВОМ КРУГУ

На основу Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2020. годину објављен је Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Ада – у првом кругу дана 04.02.2021. године. За давање у закуп предвиђено је 257,9125 хектара државног земљишта који је распоређен у 71 јединица надметања Предвиђени период закупа је једна или петнаест година. Понуде се могу давати најкасније до 17.02. 2021. године до 14,00 часова уз приложену потребну документацију.

Пријављивање на Оглас – за разлику од претходних година – је могуће само путем  веб апликације „Дигитално јавно надметање““, која ће омогућити свим заинтересованим пољопривредним произвођачима да електронским путем учествују у јавним надметањима за закуп државног пољопривредног земљишта. Апликација је бесплатна, доступна свима, и може се користити на рачунарима и мобилним уређајима. Она је доступна на следећем линку: https://upz.minpolj.gov.rs/sadrzaj/

Додатне информације се могу добити у Општинској управи општине Ада на Одељењу за капиталне инвестиције и за локално економски развој у канцеларији бр. 34 зграде Општине Ада, Трг ослобођења 1. или на телефон (024) 852 106 локал 134 од 8.00 до 13.00 сати.

ОГЛАС
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ
СВОЈИНИ У ОПШТИНИ АДА

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Избори 2020
Виртуелни матичар
Бирачки списак
Информатор о раду органа Општине Ада
Јавне набавке
Плански акти Општине Ада

ИНФОРМАЦИЈЕ

Плана развоја општине Ада за период од 2021. до 2027. године
РАДОВИ У БИЉНОЈ ПРОИЗВОДЊИ И СТОЧАРСТВO
Електрична енергија
Вода и смеће
Дом здравља
Сервисне информације

БРАТСКИ ГРАДОВИ

Бођисло
Будимпешта 11 округ
Ђерђоалфалу
Шабац
Мако
Немешнадудвар
Будакалас