Конкурси

 • ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА

  Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Aда Општинско веће Комисија за реализацију мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова у општини Ада за 2022. годину Број: 06-78-9/2022-03 Датум: 04.07.2022. године   ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА   Комисија за реализацију мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова у општини Ада за 2022. годину је, на основу члана 20. став 2. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа, станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких […]

 • ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА БРОЈ 020-5-69/2022-03 ОД 16.05.2022. ГОДИНЕ

 • 27.05.2022

  ЗАКЉУЧАК О ДОДЕЉИВАЊУ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022 ГОДИНУ

 • 27.05.2022

  З А К Љ У Ч А К О ДОДЕЉИВАЊУ ПОМОЋИ ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022 ГОДИНУ

 • ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање програма од општег интереса удружењима грађана из буџета општине Ада

  На основу члана 5. Правилника о суфинансирању програма од општег интереса удружењима грађана из буџета општине Ада („Службени  лист општине Ада“ број 51/2016) и на основу Одлуке о буџету општине Ада за 2022. годину (“Службени лист општине Aдa“, број 44/2021, 9/2022 и 22/2022), Комисија за спровођење поступка доделе финансијских средстава удружењима грађана из буџета општине Ада дана 16.05.2022. године расписује     ЈАВНИ КОНКУРС   за суфинансирање програма од општег интереса удружењима грађана из буџета општине Ада     ПУТЕМ […] 

13. СОРВ

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

АДРЕСАР ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Виртуелни матичар
Бирачки списак
Информатор о раду органа Општине Ада
ТАБЕЛА СА ПОДАЦИМА О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ
Јавне набавке
Плански акти Општине Ада

ИНФОРМАЦИЈЕ

Плана развоја општине Ада за период од 2021. до 2027. године
РАДОВИ У БИЉНОЈ ПРОИЗВОДЊИ И СТОЧАРСТВO
Електрична енергија
Вода и смеће
Дом здравља
Сервисне информације

БРАТСКИ ГРАДОВИ

Бођисло
Будимпешта 11 округ
Ђерђоалфалу
Шабац
Мако
Немешнадудвар
Будакалас