Конкурси

 • КОНКУРС за додељивање помоћи талентованим ученицима и студентима 

  На основу члана  4. став 2. Правилника о критеријумима, условима и начину додељивања помоћи талентованим ученицима и студентима са територије општине Ада („Службени лист општине Ада“ број 2/2017, 3/2017 и 14/2021),  Комисија за спровођење конкурса, дана 28.05.2021. године расписуje    К О Н К У Р С за додељивање помоћи талентованим ученицима и студентима  са територије општине Ада    I    Конкурсом се додељује помоћ у школској 2020/2021 години.    II    Помоћ талентованим УЧЕНИЦИМА првог, другог, трећег и четвртог разреда СРЕДЊИХ ШКОЛА  Право учешћа има ученик који испуњава следеће услове:  Да је редован ученик првог, другог, трећег или четвртог разреда средње школе;  Да има пребивалише на територији општине Ада;  Да је постигао просечну оцену најмање 4,90 у претходно завршеним разредима средње школе, с тим да код ученика првог разреда узима се у обзир резултат првог полугодишта;  […]

 • КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ  ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И  СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА 

  На основу члана 3. став 1 и 2. Правилника о критеријумима, условима и начину додељивања помоћи материјално угроженим ученицима и студентима са територије општине Ада (“Службени лист општине Ада“ , број 9/2017 и 10/2018),  Комисија за спровођење конкурса, дана 15.04.2020. године расписуje      К О Н К У Р С ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ  ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И  СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА      I.   Конкурсом се додељује помоћ у школској 2020/2021 години.    II.   Помоћ се додељујеученицима средњих  школа  Право учешћа има ученик који испуњава следеће услове:  да је редован ученик средње школе,  да има пребивалиште на територији општине […]

 • ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање програма од општег интереса удружењима грађана из буџета општине Ада

  На основу члана 5. Правилника о суфинансирању програма од општег интереса удружењима грађана из буџета општине Ада („Службени  лист општине Ада“ број 51/2016) и на основу Одлуке о буџету општине Ада за 2021. годину (“Службени лист општине Aдa“, број 42/2020), Комисија за спровођење поступка доделе финансијских средстава удружењима грађана из буџета општине Ада дана 08.03.2021. године расписује     ЈАВНИ КОНКУРС   за суфинансирање програма од општег интереса удружењима грађана из буџета општине Ада     ПУТЕМ ЈАВНОГ КОНКУРСА ДОДЕЉУЈУ […]

 • КОНКУРС ЗА ПОДСТИЦАЈ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ПРЕДУЗЕТНИКА

  На основу члана 6. Одлуке o покретању поступка расписивања конкурса за подстицај привредних друштава и предузетника са седиштем у општини Ада путем рефундације трошкова функционисања као и трошкова за набавку сировине и опреме број:020-6-16/2021-03 од 12.02.2021.године, Комисија за спровођење конкурса за подстицај привредних друштава и предузетника са седиштем у општини Ада путем рефундације трошкова функционисања као и трошкова за набавку сировине и опреме (у даљем тексту: Комисија), дана 12.02.2021. године, расписује КОНКУРС ЗА ПОДСТИЦАЈ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ПРЕДУЗЕТНИКА СА СЕДИШТЕМ […]

 • Конкурс за пијачних тезге

  Република Србијa Аутономна Покрајина Војводинa Општина Ада ОПШТИНСКО ВЕЋЕ Број: 020-6-2/2021-03 Дана: 14.01.2021. године На основу члана 6. тачка 18. Пословника Општинског већа општине Ада, расписује се КОНКУРС за доделу подстицајних средстава за закуп пијачних тезги на ађансакој и молској пијаци за 2021. годину Намена конкурса Из средстава предвиђених у буџету општине Ада за 2021. годину врши се додела подстицајних средстава регистрованим пољопривредним газдинствима, која се баве пољопривредном производњом на територији општине Ада. Средства су намењена за закуп пијачних тезги […] 

13. СОРВ

ДАВАЊЕ У ЗАКУП ДРЖАВНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРУГОМ КРУГУ

На основу Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2020. годину објављен је Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Ада – у другом кругу дана 22.04.2021. године. За давање у закуп предвиђено је 36,2398 хектара државног земљишта који је распоређен у 50 јединица надметања Предвиђени период закупа је једна или петнаест година. Понуде се могу давати најкасније до 05.05. 2021. године до 14,00 часова уз приложену потребну документацију.
Пријављивање на Оглас је могуће само путем веб апликације „Дигитално јавно надметање““, која ће омогућити свим заинтересованим пољопривредним произвођачима да електронским путем учествују у јавним надметањима за закуп државног пољопривредног земљишта. Апликација је бесплатна, доступна свима, и може се користити на рачунарима и мобилним уређајима. Она је доступна на линку https://upz.minpolj.gov.rs/sadrzaj/ где се може наћи и текст огласа са табелом парцела као и мапом јавних надметања.
Додатне информације се могу добити у Општинској управи општине Ада на Одељењу за капиталне инвестиције и за локално економски развој у канцеларији бр. 34 зграде Општине Ада, Трг ослобођења 1. или на телефон (024) 852 106 локал 134 од 8.00 до 13.00 сати.

ОГЛАС
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ
СВОЈИНИ У ОПШТИНИ АДА

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

АДРЕСАР ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Виртуелни матичар
Бирачки списак
Информатор о раду органа Општине Ада
Јавне набавке
Плански акти Општине Ада

ИНФОРМАЦИЈЕ

Плана развоја општине Ада за период од 2021. до 2027. године
РАДОВИ У БИЉНОЈ ПРОИЗВОДЊИ И СТОЧАРСТВO
Електрична енергија
Вода и смеће
Дом здравља
Сервисне информације

БРАТСКИ ГРАДОВИ

Бођисло
Будимпешта 11 округ
Ђерђоалфалу
Шабац
Мако
Немешнадудвар
Будакалас