Pályázatok

 • NYILVÁNOS PÁLYÁZAT – egyesületek közérdekű programjainak  Ada Község költségvetéséből való társfinanszírozására   

  Az egyesületek közérdekű programjainak Ada Község költségvetéséből való társfinanszírozásáról szóló szabályzat (Ada Község Hivatalos Lapja 51/2016 szám) 5. szakasza, és Ada község 2021. évi költségvetéséről szóló határozat (Ada Község Hivatalos Lapja 42/2020 és 15/2021 szám) alapján,  az Ada Község költségvetéséből egyesületek részére kifizetendő eszközök odaítélésének eljárását lefolytató bizottság 2021.06.14-én     NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT   ír ki az egyesületek közérdekű programjainak  Ada Község költségvetéséből való társfinanszírozására    NYILVÁNOSPÁLYÁZATON KERESZTÜL ESZKÖZÖKKERÜLNEK KIOSZTÁSRA AZ EGYESÜLETEK PROGRAMJAINAK TÁRSFINANSZÍROZÁSA CÉLJÁBÓL.    AZ ESZKÖZÖK KERETÖSSZEGEAZ EGYESÜLETEK PROGRAMJAINAK TÁRSFINANSZÍROZÁSÁRA  Az eszközök keretösszege az egyesületek programjainak társfinanszírozására еzen pályázaton keresztül 3.000.000,00 dinárt tesz ki.    A PÁLYÁZATI ESZKÖZÖKRE PÁLYÁZHATNAK   аz egyesületek programjaik realizálása céljából a következő területeken:    kultúra és vallás  turizmus  szociális, […]

 • Pályázat tehetséges tanulóknak

  А Szabályzat az Ada községbeli tehetséges tanulóknak és hallgatóknak nyújtott segély odaítélésének ismérveiről, feltételeiről és módjáról (Ada Község Hivatalos Lapja, 2/2017, 3/2017 és 14/2021 szám) 4. szakasza 2. bekezdése alapján, A pályázatot lefolytató bizottság 2021.05.28-án kiírja a következő   P Á L Y Á Z A T O T az Ada községbeli tehetséges tanulóknak és hallgatóknak nyújtott segély odaítélésére I   Pályázat révén a 2020/2021 iskolaévben segélyt ítélünk meg.   II   1. A tehetséges első, második, harmadik és negyedik […]

 • PÁLYÁZAT- AZ ADA KÖZSÉGBELI ANYAGILAG HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓKNAK ÉS HALLGATÓKNAK NYÚJTOTT SEGÉLY ODAÍTÉLÉSÉRE 

       A szabályzat az Ada községbeli anyagilag hátrányos helyzetű tanulóknak és hallgatóknak nyújtott segély odaítélésének mércéiről, feltételeiről és módjáról (Ada Község Hivatalos Lapja, 9/2017 és 10/2018 szám) 3. szakaszának 1. és 2. bekezdése  alapján,   A Pályázati bizottság 2021.04.15–én     P Á LY Á Z A T O T ír ki AZ ADA KÖZSÉGBELI ANYAGILAG HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓKNAK ÉS HALLGATÓKNAK NYÚJTOTT SEGÉLY ODAÍTÉLÉSÉRE    I.   A pályázattal a segélyt a 2020/2021 iskolaévre ítélik oda.  II.   A segélyreközépiskolai tanulók jogosultak  Részvételre az a tanuló jogosult, aki eleget tesz a következő feltételeknek:  a […]

 • NYILVÁNOS PÁLYÁZAT az egyesületek közérdekű programjainak Ada Község költségvetéséből való társfinanszírozására

  Az egyesületek közérdekű programjainak Ada Község költségvetéséből való társfinanszírozásáról szóló szabályzat (Ada Község Hivatalos Lapja 51/2016 szám) 5. szakasza, és Ada község 2021. évi költségvetéséről szóló határozat (Ada Község Hivatalos Lapja 42/2020 szám) alapján, az Ada Község költségvetéséből egyesületek részére kifizetendő eszközök odaítélésének eljárását lefolytató bizottság 2021.03.08-án NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT ír ki az egyesületek közérdekű programjainak Ada Község költségvetéséből való társfinanszírozására   NYILVÁNOS PÁLYÁZATON KERESZTÜL ESZKÖZÖK KERÜLNEK KIOSZTÁSRA AZ EGYESÜLETEK PROGRAMJAINAK TÁRSFINANSZÍROZÁSA CÉLJÁBÓL.   AZ ESZKÖZÖK KERETÖSSZEGE AZ EGYESÜLETEK PROGRAMJAINAK TÁRSFINANSZÍROZÁSÁRA […]

 • Pályázat piaci asztalok bérlésére

  Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Ada község ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA Szám: 020-6-2/2021-03 Kelt: 2021.01.14. Ada Község Községi Tanácsának ügyrendje 6. szakaszának 18. pontja alapján, kiírja a PÁLYÁZATOT Az adai és a moholi piaci asztalok bérlésére szolgáló támogatási eszközök kiosztására 2021.évre A pályázat rendeltetése Ada község 2020. évi költségvetésének eszközeiből támogatási eszközök kiosztására kerül sor azon bejegyzett mezőgazdaságoknak, amelyek mezőgazdasági termeléssel foglalkoznak Ada község területén. Az eszközök 2 m-ig terjedő adai és/vagy a moholi piaci asztalok bérlésére igényelhetők, ugyanazon időszakra, […] 

13. VMSO

AZ ÁLLAMI MEZŐGAZDASÁGI FÖLDEK BÉRBEADÁSÁNAK MÁSODIK KÖRE

A mezőgazdasági földterületek védelméről, rendezéséről és használatáról szóló 2020. évi program alapján, 2021. április 22-én megjelent az Ada községbeli állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek bérbeadásáról és használatáról szóló hirdetmény – második körben. A hirdetmény szerint 36,2398 hektár állami földterület bérbeadása van tervezve, amely 50 pályázati egységben van felosztva. A tervezett bérlési időszak egy vagy tizenöt év. Az ajánlatokat legkésőbb 2021. május 5-én 14,00 óráig lehet benyújtani, csatolva a szükséges dokumentációt.

A hirdetményre való jelentkezés csak a “Digitális nyilvános pályázat” webalkalmazáson keresztül lehetséges, amely lehetővé teszi minden érdekelt mezőgazdasági termelő számára, hogy elektronikus úton vegyen részt az állami mezőgazdasági földterületek bérbeadására vonatkozó nyilvános pályázatokon. Az webalkalmazás ingyenes, mindenki számára elérhető, számítógépeken és mobil eszközökön is használható, amely a következő linken érhető el: https://upz.minpolj.gov.rs/sadrzaj/

További tájékoztatás az Adai Községi Közigazgatási Hivatal Nagyberuházási és Helyi Gazdaságfejlesztési Osztályán kapható, az adai községháza 34. számú irodájában, Ada Felszabadulás tér 1, vagy az alábbi telefonszámon (024) 852-106, 134-es mellék 8:00-tól 13:00 óráig.

HIRDETMÉNY
AZ ÁLLAMI TULAJDONÚ MEZŐGAZDASÁGI FÖLDEK BÉRBEADÁSÁRA ÉS HASZNÁLATÁRA

HASZNOS LINKEK

Helyi Önkormányzat címjegyzéke
Virtuális anyakönyvvezető
Választói névjegyzék
Tájékoztató a községi közigazgatás tevékenységéről
Közbeszerzések
Planski akti Opštine Ada

INFORMÁCIÓK

Ada község 2021-2027. időszakra szóló fejlesztési terve
Mezőgazdasággal foglalkozóknak FONTOS
Elektromos energia
Víz és szemét
Egészségház
Közérdekű információk

TESTVÉRVÁROSAINK

Bogyiszló
Budapest 11 Kerület
Gyergyóalfalu
Šabac
Makó
Nemesnádudvar
Budakalász