Pályázatok

 • PÁLYÁZAT- Az adai és a moholi piaci asztalok bérlésére szolgáló támogatási eszközök kiosztására 2022.évre

  Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Ada község BIZOTTSÁG A KOCKÁZATKEZELÉS INTÉZKEDÉSEI ÉS A PIACI TERÜLET BÉRBEADÁSA TÁRSFINANSZÍROZÁSÁNAK INTÉZKEDÉSEI LEFOLYTATÁSÁRA Szám: 020-5-6/2022-03 Kelt: 2022.01.18.   Ada Község Községi Tanácsának ügyrendje 6. szakaszának 18. pontja alapján, kiírja a   PÁLYÁZATOT Az adai és a moholi piaci asztalok bérlésére szolgáló támogatási eszközök kiosztására 2022.évre   A pályázat rendeltetése Ada község 2022. évi költségvetésének eszközeiből támogatási eszközök kiosztására kerül sor azon bejegyzett mezőgazdaságoknak, amelyek mezőgazdasági termeléssel foglalkoznak Ada község területén. Az eszközök 2 m-ig […]

 • Nyilvános pályázat egyesületek közérdekű programjainak társfinanszírozására

  Az egyesületek közérdekű programjainak Ada Község költségvetéséből való társfinanszírozásáról szóló szabályzat (Ada Község Hivatalos Lapja 51/2016 szám) 5. szakasza, és Ada község 2022. évi költségvetéséről szóló határozat (Ada Község Hivatalos Lapja 44/2021 szám) alapján, az Ada Község költségvetéséből egyesületek részére kifizetendő eszközök odaítélésének eljárását lefolytató bizottság 2022.01.04-én     NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT  ír ki az egyesületek közérdekű programjainak Ada Község költségvetéséből való társfinanszírozására     NYILVÁNOS PÁLYÁZATON KERESZTÜL ESZKÖZÖK KERÜLNEK KIOSZTÁSRA AZ EGYESÜLETEK PROGRAMJAINAK TÁRSFINANSZÍROZÁSA CÉLJÁBÓL.   AZ ESZKÖZÖK KERETÖSSZEGE AZ […]

 • Nyilvános felhívás vissza nem térítendő eszközök odaítélése kérelmeinek beterjesztésére a vetés, a termés, az évelő ültetvények, a melegágyak és a jószágok biztosítási díja társfinanszírozására

    Űrlap  

 • Nyilvános pályázat – egyházak és vallási közösségek projektumai társfinanszírozására

  Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Ada község POLGÁRMESTER Szám: 020-5-74/2021-02 Keltezés: 2021.10.22.     A költségvetési eszközöknek az egyházaknak és a vallási közösségeknek való elosztásáról szóló határozat (Ada Község Hivatalos Lapja, 50/2016. szám) 7. szakaszának 1. bekezdése alapján, Ada község polgármestere 2021.10.22-án kiírja a     Nyilvános pályázatot az eszközök odaítélésére a község költségvetéséből az egyházak és vallási közösségek projektumai társfinanszírozására   A nyilvános pályázat az Ada község területén tevékenykedő egyházak és vallási közösségek projektumai társfinanszírozása érdekében kerül kiírásra a […]

 • Аz anyagilag hátrányos helyzetű tanulók és felsőfokú tanulmányaikat végző hallgatók részére nyújtadó segély odaítélésérе 2021. 04. 15.- én kiírt pályázat eredményhirdetése

  A segély a következő 80 tanuló és felsőfokú tanulmányait végző hallgatónak lett odaítélve 12.500,00 dináros összegben: A segély a pályázó által feltüntetett számlaszámra történő átutalással lesz kifizetve.   Зoрaн Мoртвaнски Belik Attila Kollár Orsolya Vreckó Fanni Csicsman Lúcia Aleksza Anabella Мирoслaв Брнић Pajor Timea Lóci Nórbert Вeрицa Ибрић Дрaгaнa Чoбић Nagy Leona Madarász Kinga Lepár Emese Barna Patrik Lepár Krisztina Baburek Barbara Мihályi Zselyke Mihályi Csenge Вeљкo Сeгeдински Милицa Сeгeдински Кристинa Мoлдoвaнoв Véber Éva Patócs Fábián Patócs Krisztián Patus Kitti […] 

13. VMSO

HASZNOS LINKEK

Helyi Önkormányzat címjegyzéke
Virtuális anyakönyvvezető
Választói névjegyzék
Tájékoztató a községi közigazgatás tevékenységéről
Közbeszerzések
Planski akti Opštine Ada

INFORMÁCIÓK

Ada község 2021-2027. időszakra szóló fejlesztési terve
Mezőgazdasággal foglalkozóknak FONTOS
Elektromos energia
Víz és szemét
Egészségház
Közérdekű információk

TESTVÉRVÁROSAINK

Bogyiszló
Budapest 11 Kerület
Gyergyóalfalu
Šabac
Makó
Nemesnádudvar
Budakalász