Pályázatok

 • Аz anyagilag hátrányos helyzetű tanulók és felsőfokú tanulmányaikat végző hallgatók részére nyújtadó segély odaítélésérе 2021. 04. 15.- én kiírt pályázat eredményhirdetése

  A segély a következő 80 tanuló és felsőfokú tanulmányait végző hallgatónak lett odaítélve 12.500,00 dináros összegben: A segély a pályázó által feltüntetett számlaszámra történő átutalással lesz kifizetve.   Зoрaн Мoртвaнски Belik Attila Kollár Orsolya Vreckó Fanni Csicsman Lúcia Aleksza Anabella Мирoслaв Брнић Pajor Timea Lóci Nórbert Вeрицa Ибрић Дрaгaнa Чoбић Nagy Leona Madarász Kinga Lepár Emese Barna Patrik Lepár Krisztina Baburek Barbara Мihályi Zselyke Mihályi Csenge Вeљкo Сeгeдински Милицa Сeгeдински Кристинa Мoлдoвaнoв Véber Éva Patócs Fábián Patócs Krisztián Patus Kitti […]

 • Pályázat egyesületek részére

  Az egyesületek közérdekű programjainak Ada Község költségvetéséből való társfinanszírozásáról szóló szabályzat (Ada Község Hivatalos Lapja 51/2016 szám) 5. szakasza, és Ada község 2021. évi költségvetéséről szóló határozat (Ada Község Hivatalos Lapja 42/2020 és 15/2021 szám) alapján, az Ada Község költségvetéséből egyesületek részére kifizetendő eszközök odaítélésének eljárását lefolytató bizottság 2021.09.14-én NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT ír ki az egyesületek közérdekű programjainak Ada Község költségvetéséből való társfinanszírozására   NYILVÁNOS PÁLYÁZATON KERESZTÜL ESZKÖZÖK KERÜLNEK KIOSZTÁSRA AZ EGYESÜLETEK PROGRAMJAINAK TÁRSFINANSZÍROZÁSA CÉLJÁBÓL.   AZ ESZKÖZÖK KERETÖSSZEGE AZ EGYESÜLETEK PROGRAMJAINAK […]

 • KÖZFELHÍVÁS  AZ ADA KÖZSÉG TERÜLETÉN ÁLLAMI TULAJDONBAN LEVŐ MEZŐGAZDASÁGI FÖLDEK 2022. ÉVI TÉRÍTÉSMENTES HASZÁLATI  JOGÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA 

  Szerb Köztársaság  Vajdaság Autonóm Tartomány  Ada község  ADA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE  Szám: 320-12/2021-02 Kelt: 2021.06.25-én      KÖZFELHÍVÁS AZ ADA KÖZSÉG TERÜLETÉN ÁLLAMI TULAJDONBAN LEVŐ MEZŐGAZDASÁGI FÖLDEK 2022. ÉVI TÉRÍTÉSMENTES HASZÁLATI JOGÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA    A mezőgazdasági földterületekről szóló törvénnyel (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 62/06., 65/08. – m.törv., 41/09.,112/2015, 80/2017 és 95/18-m.törv. sz.) és Az állami tulajdonú mezőgazdasági földek bérbeadásának és használatba adásának feltételeiről és eljárásáról szóló szabályzattal (SZK Hivatalos Közlönye, 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020. és 133/20. szám) összhangban Ada Község Polgármestere   KÖZFELHÍVÁST ír ki, melyben értesíti   a tanintézményeket – iskolákat, mezőgazdasági szakszolgálatokat és szociális intézményeket, hogy számukra állami mezőgazdasági földterület adható használatra  tevékenységükkel […]

 • KÖZFELHÍVÁS  AZ ADA KÖZSÉG TERÜLETÉN ÁLLAMI TULAJDONBAN LEVŐ MEZŐGAZDASÁGI FÖLDEK 2022. ÉVI ELŐBÉRLETI  JOGÁNAK BIZONYÍTÁSÁRA 

  Szerb Köztársaság  Vajdaság Autonóm Tartomány  Ada község  KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL  Nagyberuházási és Helyi Gazdaságfejlesztési Osztály Szám: 320 – 11/ 2021-06 Kelt: 2021.06.28-án  KÖZFELHÍVÁS AZ ADA KÖZSÉG TERÜLETÉN ÁLLAMI TULAJDONBAN LEVŐ MEZŐGAZDASÁGI FÖLDEK 2022. ÉVI ELŐBÉRLETI JOGÁNAK BIZONYÍTÁSÁRA  A mezőgazdasági földterületekről szóló törvénnyel (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 62/06, 65/08 – m.törv., 41/09, 112/2015, 80/2017. és 95/18-m.törv. számok), és az állami tulajdonú mezőgazdasági földek bérbeadásának és használatba adásának feltételeiről és eljárásáról szóló szabályzattal (SZK Hivatalos Közlönye, 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020. és 133/2020. számok) összhangban az Ada Községbeli Mezőgazdasági Földek Védelme, Rendezése és Használata Évi Programjának Kidolgozásával Megbízott Bizottság (a továbbiakban: Bizottság)  KÖZFELHÍVÁST ír ki minden természetes és […]

 • PÁLYÁZAT AZ ADA KÖZSÉG TERÜLETÉN SZÉKHELLYEL RENDELKEZŐ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÉS VÁLLALKOZÓK TÁMOGATÁSÁRA

  A határozat a pályázat kiírása eljárásának elindításáról az Ada község területén székhellyel rendelkező gazdasági társaságok és vállalkozók támogatására a működési költségek, valamint a nyersanyag és a felszerelés beszerzésének költségei visszatérítésén keresztül (szám: 020-6-69/2021-03, keltezés: 2021.06.18.) 2. 6. és 7. szakasza alapján, a Bizottság a Pályázat az Ada Község Területén Székhellyel Rendelkező Gazdasági Társaságok és Vállalkozók Támogatására a Működési Költségek, valamint a Nyersanyag és a Felszerelés Beszerzésének Költségei Visszatérítésén Keresztül és az Ada Községben Székhellyel Rendelkező Kezdő Gazdasági Társaságok és Vállalkozók […] 

13. VMSO

HASZNOS LINKEK

Helyi Önkormányzat címjegyzéke
Virtuális anyakönyvvezető
Választói névjegyzék
Tájékoztató a községi közigazgatás tevékenységéről
Közbeszerzések
Planski akti Opštine Ada

INFORMÁCIÓK

Ada község 2021-2027. időszakra szóló fejlesztési terve
Mezőgazdasággal foglalkozóknak FONTOS
Elektromos energia
Víz és szemét
Egészségház
Közérdekű információk

TESTVÉRVÁROSAINK

Bogyiszló
Budapest 11 Kerület
Gyergyóalfalu
Šabac
Makó
Nemesnádudvar
Budakalász