Pályázatok

 • Pályázati eredmények az egyesületek közérdekű programjainak Ada Község költségvetéséből való társfinanszírozására

 • 2022.05.27

  ZAKLjUČAK O DODELjIVANjU POMOĆI MATERIJALNO UGROŽENIM UČENICIMA I STUDENTIMA SA TERITORIJE OPŠTINE ADA ZA ŠKOLSKU 2021/2022 GODINU

 • 2022.05.27

  Z A K Lj U Č A K O DODELjIVANjU POMOĆI TALENTOVANIM UČENICIMA I STUDENTIMA SA TERITORIJE OPŠTINE ADA ZA ŠKOLSKU 2021/2022 GODINU

 • Pályázat egyesületek részére

  Az egyesületek közérdekű programjainak Ada Község költségvetéséből való társfinanszírozásáról szóló szabályzat (Ada Község Hivatalos Lapja 51/2016 szám) 5. szakasza, és Ada község 2022. évi költségvetéséről szóló határozat (Ada Község Hivatalos Lapja 44/2021, 9/2022 és 22/2022 szám) alapján, az Ada Község költségvetéséből egyesületek részére kifizetendő eszközök odaítélésének eljárását lefolytató bizottság 2022.05.16-án     NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT   ír ki az egyesületek közérdekű programjainak Ada Község költségvetéséből való társfinanszírozására     NYILVÁNOS PÁLYÁZATON KERESZTÜL ESZKÖZÖK KERÜLNEK KIOSZTÁSRA AZ EGYESÜLETEK PROGRAMJAINAK TÁRSFINANSZÍROZÁSA CÉLJÁBÓL.   […]

 • Pályázat – turizmus fejlesztésére

  Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 11/2019, 20/2019 és 32/2020 számok) 68. szakasza 1. bekezdésének 2) és 31) pontja,  és a szabályzat a vissza nem térítendő eszközök odaítéléséről, és a költségek visszatérítéséről az Ada község turisztikai potenciáljának fejlesztésében jelentős projektek társfinanszírozására  a 2022. évben, azon természetes személyek részére, akik a háziipari létesítményekben (ház, lakás, apartman, szoba) és falusi turizmussal foglalkozó háztartásban nyújtanak vendéglátó-ipari szállásszolgáltatást, valamint azon személyeknek akik még nem terjesztettek be kérelmet a szálláshelyük besorolására  3. szakasza alapján,   […] 

13. VMSO

HASZNOS LINKEK

Helyi Önkormányzat címjegyzéke
Virtuális anyakönyvvezető
Választói névjegyzék
Tájékoztató a községi közigazgatás tevékenységéről
TABELA SA PODACIMA O BROJU ZAPOSLENIH I RADNO ANGAŽOVANIH
Közbeszerzések
Planski akti Opštine Ada

INFORMÁCIÓK

Ada község 2021-2027. időszakra szóló fejlesztési terve
Mezőgazdasággal foglalkozóknak FONTOS
Elektromos energia
Víz és szemét
Egészségház
Közérdekű információk

TESTVÉRVÁROSAINK

Bogyiszló
Budapest 11 Kerület
Gyergyóalfalu
Šabac
Makó
Nemesnádudvar
Budakalász