6., 7. Szülési jogok, gyerekpótlék és más közérdekű jogok

Referens: Körtvélyesi Erika,

Szolgálat vezetője: Lajkó Szilvia

Telefon: 024 / 852-106, 107-es lokál.

Szülési szabadságra való jog, gyermekápolás miatti munkáról való távollét, gyermek különleges ápolása miatti távollét a munkáról:

  • a munkahellyel rendelkező nőnek joga van a szülési szabadságra legkorábban 45 nappal, legkésőbb 28 nappal a szülés előtt,
  • a szülési szabadság 3 hónapig tart a szüléstől számítva,
  • gyermekápolás miatti munkáról való távollét 365 napig tart a szülési szabadság megkezdésétől az első és második gyermeknél, illetve 2 évig a harmadik és minden következő gyermeknél,
  • gyermek különleges ápolása miatti távollét a munkáról – a bizottság határozza meg, a gyermek pszichofizikai állapotának megvizsgálása után.

A szülői támogatás kérvénye mellé a kérelmezőnek (anya) az alábbiakat kell mellékelnie:

anyakönyvi kivonat, minden gyermek részére (eredeti, nem lehet 6 hónapnál régebbi),állampolgársági bizonylat az anya részére (eredeti, nem lehet 6 hónapnál régebbi),az anya személyazonossági igazolványának fénymásolata,az anya egészségügyi könyvecskéjének fénymásolata,bizonylat a belügyből, a gyermekek tartózkodási címéről,a gyámhatóságról bizonylat, hogy:közvetlenül gondoskodik gyermekéről, melyre átadta a kérelmet,nincs megfosztva a szülői jogától a korábban született gyermekeire vonatkozóan;

betétkönyvet nyitni a postán és egy példányban fénymásolni – az anya részére.

Amennyiben az anya nem él, vagy valamilyen ok miatt nem gondoskodhat a gyermekéről, az apa vagy a gondozó is kérheti.

A családi pótlék felújításához a kérelmezőnek az alábbiakat kell mellékelnie:

személyazonossági igazolvány a közös háztartás felnőtt tagjai részére,hitelesített egészségügyi könyvecske a kérelmező részére,bizonylat a kérelem beterjesztése előtti háromhavi jövedelemről a háztartás minden tagja részére,igazolás a munkanélküliségről,utolsó végzés a családi pótlékról,bizonylat az előző kérelem beterjesztéséről,kataszteri bizonylat- a lakhelyről (3-as pult) és a születési helyről,adóbizonylat az adóhivataltól a család minden tagjának, a lakhelyről (Adán a vajdasági Bank mellett, a régi könyvviteli szolgálat helyén) és a születési helyről.

A gyermekpótlékra való jog elismerése

A gyerekpótlék a gyermek 19 éves koráig jár (ha iskolába jár). A gyermekpótlék a család 4.-dik gyermekéig kapható, az 5.-dik után már nem.

A kérvényhez a következőket kell a kérelmezőnek mellékelnie:

Születési anyakönyvi kivonat, minden gyermek részére (a kivonat lehet 6 hónapnál régebbi vagy hitelesített fénymásolat),Állampolgársági bizonylat a kérelmező részére (nem lehet 6 hónapnál régebbi),Személyazonossági igazolvány fénymásolata a közös háztartás felnőtt tagjai részére, tartózkodási bejelentés a gyermek részére (rendőrségen),Hitelesített egészségügyi könyvecske fénymásolata,Bizonylat a kérelem beterjesztése előtti háromhavi jövedelméről, a háztartás minden tagja részére,Bizonylat az előző évi kataszteri jövedelemről, a háztartás minden tagja részére (Adáról és születési helyről),Iskolai igazolás az általános és a középiskolás gyermekek részére,Bizonylat az ingatlannal, a lakóterülettel kapcsolatos tényállásról (telekkönyvi kivonat – tulajdonlap, szerződés az ingatlanvételről, adóvégzés, bizonylat a katasztertől, lakáshasználati szerződés),Adóbizonylat az adóhivataltól a család minden tagjának Adáról és a születési helyről.Igazolás az illetékes egészségügyi intézménytől a rendezetlen iskolábajárás okairól,Okirat a fejlődési rendellenességben szenvedő gyermekek csoportjába való besorolásról,Okirat a szülői jog meghosszabításáról,Bizonyíték, arról, hogy a szülő egyedül neveli a gyermekét (másik szülő halotti anyakönyvi kivonata, házasság felbontásáról szóló okirat, katonaügyosztály igazolása, büntető-javító intézmény igazolása, a Szociális Központ igazolása, ha nem voltak házasok),Igazolások a munkanélküliségről (igazolás a Munkaközvetítőből vagy munkakönyv fénymásolata),Bizonylat a gyámságról, az eltartásról (az illetékes gyámhatósági szerv által adott okirat).

* A 10-től a 15-ös pontig felsorolt okmányokat csak az azokkal kapcsolatos tényállás bizonyítása esetén kell beszerezni.

A családi pótlékot a postán lehet felvenni, személyigazolványt kell felmutatni.
A családi pótlékról szóló végzés egy évig érvényes.
A végzés lejárta előtt egy hónappal már lehet hosszabítani (a hosszabításhoz kevesebb okmányt kell beszerezni).