Plan svih javnih nabavki se nalazi na portalu https://jnportal.ujn.gov.rs/

Plan javnih nabavki za 2021.godinu se nalazi na portalu https://jnportal.ujn.gov.rs/

Interni akt PRAVILNIK O BLIŽEM UREĐIVANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ADA usvojen potpisan