2024.06.20.

Na osnovu odredbe člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (″Službeni glasnik RS“, broj: 135/2004 i 36/09), Odeljenje za komunalne poslove, urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine OU opštine Ada, objavljuje:

Obaveštenje

o proceni uticaja na životnu sredinu

    Obaveštava se zainteresovna javnost da je nosilac projekta „Telekom Srbija“ ad Beograd ulica Takovska broj 2, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat Bazne stanice „SU57 SUU57 SUL57 SUO57 SUJ57 ADA 3“, u ulici Maršala Tita br. 6 u Adi, na
katastarskoj parceli broj 3224 KO Ada.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, zainteresovana javnost može izvršiti uvid u dokumentaciju iz zahteva u kancelariji broj 25 zgrada SO Ada, svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 12,00 časova i u pisanoj formi dostaviti svoje mišljenje.

Ovaj organ će u roku od deset dana od dana isteka roka iz stava 2. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti javnost.

ODELjENjE ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM,
GRAĐEVINARSTVO I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

OU OPŠTINE ADA


2024.06.20.

Na osnovu odredbe člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (″Službeni glasnik RS“, broj: 135/2004 i 36/09), Odeljenje za komunalne poslove, urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine OU opštine Ada, objavljuje:

Obaveštenje

o proceni uticaja na životnu sredinu

    Obaveštava se zainteresovna javnost da je nosilac projekta „Telekom Srbija“ ad Beograd ulica Takovska broj 2, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat Bazne stanice „SU31 SUU31 SUL31 SUO31 SUJ31 ADA 2“, u ulici Svetozara Miletića br. 16 u Adi, na katastarskoj parceli broj 1613 KO Ada.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, zainteresovana javnost može izvršiti uvid u dokumentaciju iz zahteva u kancelariji broj 25 zgrada SO Ada, svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 12,00 časova i u pisanoj formi dostaviti svoje mišljenje.

Ovaj organ će u roku od deset dana od dana isteka roka iz stava 2. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti javnost.

ODELjENjE ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM,
GRAĐEVINARSTVO I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

OU OPŠTINE ADA


2023.07.12.

A Környezeti hatástanulmányról szóló törvény (SZ.K. Hivatalos Közlönye, 135/2004 és 36/09 szám) 29. szakaszának rendelkezése alapján Ada község Községi Közigazgatási Hivatala Kommunális, Városrendezési, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztálya

T á j é k o z t a t ó t
tesz közzé
környezeti hatástanulmány szükségességével kapcsolatosan

            Ezúton értesítjük a nyilvánosságot а belgrádi székhelyű CETIN KFT BELGRÁD, Újbelgrád, Ifjúsági Brigádok utca 90. sz., Ügyosztályunkhoz intézett kérelméről, melyben Adán, a Temető utcában, az 5215/2 telekkönyvi helyrajzi szám alatt jegyzett telken „ADA 3” megnevezésű MOBILTELEFON ADÓTORONY tervdokumnetációja tárgyában környezeti hatástanulmány szükségességéről kér döntést.

Ezen tájékoztató közzétételétől számított 10 napon belül minden érdeklődő betekintést nyerhet a nevezett ügyirat dokumentumaiba, és véleményezheti azokat, munkanapokon 8,00-12,00 óráig Ada község Közigazgatási Hivatalának 25. sz. irodájában.

Ezen tájékoztató második bekezdésébe foglalt határidő lejártát követő 10 napon belül Ügyosztályunk határozatot hoz környezetvédelmi hatástanulmány szükségességéről a tárgyat képező tervezetet illetően, melyet záros időn belül nyilvánosságra hoz.

ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA,
KOMMUNÁLIS, VÁROSRENDEZÉSI,
ÉPÍTÉSÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI OSZTÁLY


2022.12.06.

Obaveštenje o podnetom zahtevu za izdavanje integralne dozvole za  skladištenje i tretman neopasnog otpada na teritoriji opštine Ada

Obaveštava se zainteresovna javnost da je Operater Ekološka zadruga Connect Clean Roma Group sa sedištem u Novom Miloševu ulica Nikola Tesla broj 5, podneo Odeljenju za komunalne poslove, urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine opštinske uprave opštine Ada, Zahtev za izdavanje Integralne dozvole za tretman, skladištenje i ponovno iskorišćavanje neopasnog otpada na teritoriji opštine Ada, na lokaciji u Adi,  ulica 29. Novembra 51, na katastarskoj parceli broj 3857/15 KO Ada.

 

U roku od 5 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, zainteresovana javnost može izvršiti uvid u dokumentaciju iz zahteva u kancelariji broj 25 zgrade SO Ada, svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 12,00 časova i dostaviti svoje mišljenje.

 

ODELJENJE ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM,                                                                 GRAĐEVINARSTVO I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE                                                                            OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE ADA

 


2018.12.10.

Tájékoztató veszélytelen hulladék gyűjtésének, szállításának és ideiglenes tárolásának összevont engedélyezése ügyében

Ezúton értesítjük a nyilvánosságot az adai ZOKIMETAL kft, Ada, Halász Jozsef. utca 74. szám, Ada község Községi Közigazgatási Hivatala Kommunális, Városrendezési, Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztályához intézett kérelméről, melyben összevont engedélyt kér kommunális – és környezetvédelmi szempontból veszélytelen hulladék gyűjtésére, szállítására és ideiglenes tárolására Adán, a Halász József utcában.
Ezen tájékoztató közzétételétől számított 5 napon belül minden érdeklődő betekintést nyerhet a nevezett ügyirat dokumentumaiba és véleményezheti azokat, munkanapokon 8,00-12,00 óráig Ada község Közigazgatási Hivatalának 25. sz. irodájában.

ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA
KOMMUNÁLIS, VÁROSRENDEZÉSI,
ÉPÍTÉSÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ÜGYOSZTÁLYA


 

2018.10.03.

A Környezeti hatástanulmányról szóló törvény (SZ.K. Hivatalos Közlönye, 135/2004 és 36/09 szám) 29. szakaszának rendelkezése alapján Ada község Községi Közigazgatási Hivatala Komunális, Városrendezési, Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztálya

T á j é k o z t a t ó t
tesz közzé 
környezeti hatástanulmány szükségességéről meghozott határozatról

Ezúton értesítjük a nyilvánosságot, hogy határozat született, melynek értelmében а belgrádi “Telekom Srbija“ Telekommunikációs Részvénytársaság, melynek székhelye Belgrád, Takovo utca 2. szám, beruházó részére nem szükséges környezeti hatástanulmányt végeztetni, Adán, a Tito Marsall utca 6. szám alatt, a 3224 telekkönyvi helyrajzi szám alatt jegyzett parcellán, „АDA 3 (PTT)“ – SUU57, SUO57 MOBILHÁLÓZATI BÁZISÁLLOMÁS építése ügyében.


 

2018.09.19.

A Környezeti hatástanulmányról szóló törvény (SZ.K. Hivatalos Közlönye, 135/2004 és 36/09 szám) 29. szakaszának rendelkezése alapján Ada község Községi Közigazgatási Hivatala Kommunális, Városrendezési, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztálya

T á j é k o z t a t ó t

tesz közzé

környezeti hatástanulmány szükségességével kapcsolatosan

Ezúton értesítjük a nyilvánosságot а belgrádi “Telekom Srbija“ Telekommunikációs Részvénytársaság, melynek székhelye Belgrád, Takovo utca 2. szám, Ügyosztályunkhoz intézett kérelméről, melyben Adán, a Tito Marsall utca 6. szám alatt, a 3224 telekkönyvi helyrajzi szám alatt jegyzett parcellán, „АDA 3 (PTT)“ – SUU57, SUO57 MOBILHÁLÓZATI BÁZISÁLLOMÁS építéstervezetével kapcsolatosan környezeti hatástanulmány szükségességéről kér döntést.

Ezen tájékoztató közzétételétől számított 10 napon belül minden érdeklődő betekintést nyerhet a nevezett ügyirat dokumentumaiba, és véleményezheti azokat, munkanapokon 8,00-12,00 óráig Ada község Közigazgatási Hivatalának 25. sz. irodájában.

Ezen tájékoztató második bekezdésébe foglalt határidő lejártát követő 10 napon belül Ügyosztályunk határozatot hoz környezetvédelmi hatástanulmány szükségességéről a tárgyat képező tervezetet illetően, melyet záros időn belül nyilvánosságra hoz.

ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA
KOMMUNÁLIS, VÁROSRENDEZÉSI,
ÉPÍTÉSÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ÜGYOSZTÁLYA


 

2018.07.10.

A Környezeti hatástanulmányról szóló törvény (SZ.K. Hivatalos Közlönye, 135/2004 és 36/09 szám) 29. szakaszának rendelkezése alapján Ada község Községi Közigazgatási Hivatala Komunális, Városrendezési, Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztálya

T á j é k o z t a t ó t
tesz közzé 
környezeti hatástanulmány szükségességéről meghozott határozatról

Ezúton értesítjük a nyilvánosságot, hogy határozat született, melynek értelmében аz Csantavéri GEBI KFT, melynek székhelye Csantavér, Mársál Titó 46., beruházó részére nem szükséges környezeti hatástanulmányt végeztetni, Adán, a 13782 telekkönyvi helyrajzi szám alatt jegyzett parcellán, kísérő objektumokkal ellátott, 4x3600m3 befogadóképességű gabonatároló siló építése ügyében.


 

2018.06.20.

A Környezeti hatástanulmányról szóló törvény (SZ.K. Hivatalos Közlönye, 135/2004 és 36/09 szám) 29. szakaszának rendelkezése alapján Ada község Községi Közigazgatási Hivatala Kommunális, Városrendezési, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztálya

T á j é k o z t a t ó t

tesz közzé

környezeti hatástanulmány szükségességével kapcsolatosan

Ezúton értesítjük a nyilvánosságot а Csantavéri GEBI KFT, melynek székhelye Csantavér, Mársál Titó 46., Ügyosztályunkhoz intézett kérelméről, melyben Adán, a 13782 telekkönyvi helyrajzi szám alatt jegyzett parcellán, kísérő objektumokkal ellátott, 4x3600m3 befogadóképességű gabonatároló siló építése ügyében környezeti hatástanulmány szükségességéről kér döntést.

Ezen tájékoztató közzétételétől számított 10 napon belül minden érdeklődő betekintést nyerhet a nevezett ügyirat dokumentumaiba, és véleményezheti azokat, munkanapokon 8,00-12,00 óráig Ada község Közigazgatási Hivatalának 25. sz. irodájában.

Ezen tájékoztató második bekezdésébe foglalt határidő lejártát követő 10 napon belül Ügyosztályunk határozatot hoz környezetvédelmi hatástanulmány szükségességéről a tárgyat képező tervezetet illetően, melyet záros időn belül nyilvánosságra hoz.

ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA
KOMMUNÁLIS, VÁROSRENDEZÉSI,
ÉPÍTÉSÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ÜGYOSZTÁLYA


 

2017.11.15.

A Környezeti hatástanulmányról szóló törvény (SZ.K. Hivatalos Közlönye, 135/2004 és 36/09 szám) 29. szakaszának rendelkezése alapján Ada község Községi Közigazgatási Hivatala Kommunális, Városrendezési, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztálya

T á j é k o z t a t ó t

tesz közzé

környezeti hatástanulmány szükségességével kapcsolatosan

Ezúton értesítjük a nyilvánosságot аz adai Termometal kft. Ügyosztályunkhoz intézett kérelméről, melyben Adán, a 3854/10  telekkönyvi helyrajzi szám alatt jegyzett telkén, az Ipari utca 12. szám alatt, 4. számú termelőcsrnok kiépítése ügyében környezeti hatástanulmány szükségességéről kér döntést.

Ezen tájékoztató közzétételétől számított 10 napon belül minden érdeklődő betekintést nyerhet a nevezett ügyirat dokumentumaiba, és véleményezheti azokat, munkanapokon 8,00-12,00 óráig Ada község Közigazgatási Hivatalának 25. sz. irodájában.

 Ezen tájékoztató második bekezdésébe foglalt határidő lejártát követő 10 napon belül Ügyosztályunk határozatot hoz környezetvédelmi hatástanulmány szükségességéről a tárgyat képező tervezetet illetően, melyet záros időn belül nyilvánosságra hoz.

ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA
KOMMUNÁLIS, VÁROSRENDEZÉSI,
ÉPÍTÉSÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ÜGYOSZTÁLYA


 

2017.10.02.

A Környezeti hatástanulmányról szóló törvény (SZ.K. Hivatalos Közlönye, 135/2004 és 36/09 szám) 29. szakaszának rendelkezése alapján Ada község Községi Közigazgatási Hivatala Komunális, Városrendezési, Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztálya

T á j é k o z t a t ó t

  tesz közzé

környezeti hatástanulmány szükségességéről meghozott határozatról

Ezúton értesítjük a nyilvánosságot, hogy határozat született, melynek értelmében аz adai “Narcissus“ kft., beruházó részére nem szükséges környezeti hatástanulmányt végeztetni,  Adán, a 3270 telekkönyvi helyrajzi szám alatt jegyzett telkén, a Tito Marsall utca 13. sz. alatti családi háza (1. sz. objektum) és segédépületei (2. és 3. sz. objektumok), adaptációja és orvosi rendelő közintézetté való rendeltetés átminősítése ügyében.


 

2017.10.02.

A Környezeti hatástanulmányról szóló törvény (SZ.K. Hivatalos Közlönye, 135/2004 és 36/09 szám) 29. szakaszának rendelkezése alapján Ada község Községi Közigazgatási Hivatala Komunális, Városrendezési, Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztálya

T á j é k o z t a t ó t
tesz közzé 
környezeti hatástanulmány szükségességéről meghozott határozatról

Ezúton értesítjük a nyilvánosságot, hogy határozat született, melynek értelmében аz adai Termometal kft., beruházó részére nem szükséges környezeti hatástanulmányt végeztetni, Adán, az Ipari utca 12. szám alatt, 3. számú termelőcsrnoka mellékleteként szerelőműhely kiépítése ügyében.


 

2017.09.19.

A Környezeti hatástanulmányról szóló törvény (SZ.K. Hivatalos Közlönye, 135/2004 és 36/09 szám) 29. szakaszának rendelkezése alapján Ada község Községi Közigazgatási Hivatala Kommunális, Városrendezési, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztálya

T á j é k o z t a t ó t

tesz közzé

környezeti hatástanulmány szükségességével kapcsolatosan

            Ezúton értesítjük a nyilvánosságot аz adai “Narcissus“ kft., Ügyosztályunkhoz intézett kérelméről, melyben Adán, a 3270 telekkönyvi helyrajzi szám alatt jegyzett telkén, a Tito Marsall utca 13. sz. alatti családi háza (1. sz. objektum) és segédépületei (2. és 3. sz. objektumok), adaptációja és orvosi rendelő közintézetté való rendeltetés átminősítése ügyében környezeti hatástanulmány szükségességéről kér döntést.

            Ezen tájékoztató közzétételétől számított 10 napon belül minden érdeklődő betekintést nyerhet a nevezett ügyirat dokumentumaiba, és véleményezheti azokat, munkanapokon 8,00-12,00 óráig Ada község Közigazgatási Hivatalának 25. sz. irodájában.

             Ezen tájékoztató második bekezdésébe foglalt határidő lejártát követő 10 napon belül Ügyosztályunk határozatot hoz környezetvédelmi hatástanulmány szükségességéről a tárgyat képező tervezetet illetően, melyet záros időn belül nyilvánosságra hoz.

ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA
KOMMUNÁLIS, VÁROSRENDEZÉSI,
ÉPÍTÉSÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ÜGYOSZTÁLYA


 

2017.09.19.

A Környezeti hatástanulmányról szóló törvény (SZ.K. Hivatalos Közlönye, 135/2004 és 36/09 szám) 29. szakaszának rendelkezése alapján Ada község Községi Közigazgatási Hivatala Kommunális, Városrendezési, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztálya

T á j é k o z t a t ó t

tesz közzé

környezeti hatástanulmány szükségességével kapcsolatosan

Ezúton értesítjük a nyilvánosságot аz adai Termometal kft. Ügyosztályunkhoz intézett kérelméről, melyben Adán, a 3854/10  telekkönyvi helyrajzi szám alatt jegyzett telkén, az Ipari utca 1. szám alatt, 3. számú termelőcsrnoka mellékleteként szerelőműhely kiépítése ügyében környezeti hatástanulmány szükségességéről kér döntést.

Ezen tájékoztató közzétételétől számított 10 napon belül minden érdeklődő betekintést nyerhet a nevezett ügyirat dokumentumaiba, és véleményezheti azokat, munkanapokon 8,00-12,00 óráig Ada község Közigazgatási Hivatalának 25. sz. irodájában.

 Ezen tájékoztató második bekezdésébe foglalt határidő lejártát követő 10 napon belül Ügyosztályunk határozatot hoz környezetvédelmi hatástanulmány szükségességéről a tárgyat képező tervezetet illetően, melyet záros időn belül nyilvánosságra hoz.

ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA
KOMMUNÁLIS, VÁROSRENDEZÉSI,
ÉPÍTÉSÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ÜGYOSZTÁLYA


 

2017.05.30.

Tájékoztató kommunális – és környezetvédelmi szempontból semleges hatású hulladék ideiglenes tárolásának és kezelésének összevont engedélyezése ügyében

Ezúton értesítjük a nyilvánosságot az adai EKO JOZEF Kft., Ada, Kiss Ernő utca 61 sz., Ada község Községi Közigazgatási Hivatala Kommunális, Városrendezési, Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztályához intézett kérelméről, melyben összevont engedélyt kér kommunális – és környezetvédelmi szempontból semleges hatású hulladék ideiglenes tárolására és kezelésére Moholon, a 13264/2 telekkönyvi helyrajzi szám alatt jelzett telken, Jugoszláv Néphasereg utca sz. n. lakcímen.
Ezen tájékoztató közzétételétől számított 5 napon belül minden érdeklődő betekintést nyerhet a nevezett ügyirat dokumentumaiba és véleményezheti azokat, munkanapokon 8,00-12,00 óráig Ada község Közigazgatási Hivatalának 25. sz. irodájában.

ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA
KOMMUNÁLIS, VÁROSRENDEZÉSI,
ÉPÍTÉSÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ÜGYOSZTÁLYA


 

2017.01.11.

A Környezeti hatástanulmányról szóló törvény (SZ.K. Hivatalos Közlönye, 135/2004 és 36/09 szám) 29. szakaszának rendelkezése alapján Ada község Községi Közigazgatási Hivatala Kommunális, Városrendezési, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztálya

T á j é k o z t a t ó t
tesz közzé
környezeti hatástanulmány szükségességével kapcsolatosan

Ezúton értesítjük a nyilvánosságot аz adai BELMIL-TEAM KFT, melynek székhelye Ada, Svetozár Miletity 57., Ügyosztályunkhoz intézett kérelméről, melyben Moholon, az ipari zónában, a 50/27 telekkönyvi helyrajzi szám alatt jegyzett parcellán, RAKTÁRÉPŰLET építése ügyében környezeti hatástanulmány szükségességéről kér döntést.
Ezen tájékoztató közzétételétől számított 10 napon belül minden érdeklődő betekintést nyerhet a nevezett ügyirat dokumentumaiba, és véleményezheti azokat, munkanapokon 8,00-12,00 óráig Ada község Közigazgatási Hivatalának 25. sz. irodájában.
Ezen tájékoztató második bekezdésébe foglalt határidő lejártát követő 10 napon belül Ügyosztályunk határozatot hoz környezetvédelmi hatástanulmány szükségességéről a tárgyat képező tervezetet illetően, melyet záros időn belül nyilvánosságra hoz.

ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA
KOMMUNÁLIS, VÁROSRENDEZÉSI,
ÉPÍTÉSÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ÜGYOSZTÁLYA


 

2016.11.10.

A Környezeti hatástanulmányról szóló törvény (SZ.K. Hivatalos Közlönye, 135/2004 és 36/09 szám) 29. szakaszának rendelkezése alapján Ada község Községi Közigazgatási Hivatala Kommunális, Városrendezési, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztálya

T á j é k o z t a t ó t
tesz közzé környezeti hatástanulmány szükségességével kapcsolatosan 

Ezúton értesítjük a nyilvánosságot az újvidéki székhelyű VODE VOJVODINE Vízügyi Közvállalat Újvidék, Mihajlo Pupin súgárút 25. sz., Ügyosztályunkhoz intézett kérelméről, melyben Adán, a 12180/2, 12180/3, 15842/3 és 15842/1 telekkönyvi helyrajzi szám alatt jegyzett parcellákon, KALOCSA elnevezésű szivattyútelep kiépítése ügyében környezeti hatástanulmány szükségességéről kér döntést.

Ezen tájékoztató közzétételétől számított 10 napon belül minden érdeklődő betekintést nyerhet a nevezett ügyirat dokumentumaiba, és véleményezheti azokat, munkanapokon 8,00-12,00 óráig Ada község Közigazgatási Hivatalának 25. sz. irodájában.
Ezen tájékoztató második bekezdésébe foglalt határidő lejártát követő 10 napon belül Ügyosztályunk határozatot hoz környezetvédelmi hatástanulmány szükségességéről a tárgyat képező tervezetet illetően, melyet záros időn belül nyilvánosságra hoz.

ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA
KOMMUNÁLIS, VÁROSRENDEZÉSI,
ÉPÍTÉSÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ÜGYOSZTÁLYA


 

2016.10.31.

Tájékoztató kommunális – és környezetvédelmi szempontból semleges hatású hulladék gyűjtésének, szállításának és ideiglenes tárolásának összevont engedélyezése ügyében

Ezúton értesítjük a nyilvánosságot az adai STANDRD Kommunális Közvállalat, Ada, Október 8. utca 1. szám, Ada község Községi Közigazgatási Hivatala Kommunális, Városrendezési, Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztályához intézett kérelméről, melyben összevont engedélyt kér kommunális – és környezetvédelmi szempontból semleges hatású hulladék gyűjtésére, szállítására és ideiglenes tárolására Adán, a Halász József utcában.
Ezen tájékoztató közzétételétől számított 5 napon belül minden érdeklődő betekintést nyerhet a nevezett ügyirat dokumentumaiba és véleményezheti azokat, munkanapokon 8,00-12,00 óráig Ada község Közigazgatási Hivatalának 17. sz. irodájában.

ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA
KOMMUNÁLIS, VÁROSRENDEZÉSI,
ÉPÍTÉSÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ÜGYOSZTÁLYA


 

2016.10.31.

A Környezeti hatástanulmányról szóló törvény (SZ.K. Hivatalos Közlönye, 135/2004 és 36/09 szám) 29. szakaszának rendelkezése alapján Ada község Községi Közigazgatási Hivatala Komunális, Városrendezési, Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztálya

T á j é k o z t a t ó t
tesz közzé 
környezeti hatástanulmány szükségességéről meghozott határozatról

Ezúton értesítjük a nyilvánosságot, hogy határozat született, melynek értelmében belgrádi székhelyű EPS DISTRIBUCIJA kft. szabadkai ága – ELEKTRODISTRIBUCIJA SUBOTICA, Szabadka, Szegedi út 22.-24., beruházó részére nem szükséges környezeti hatástanulmányt végeztetni, Adán, az Arany János és a Marko Orešković utcákban, a 6076 és 6077 telekkönyvi helyrajzi szám alatt jegyzett parcellákon, 0,4 kV-os kábelvezeték kiépítése elektroenergetikai segédépület csatlakoztatása céljából.


 

2016.10.21.

A Környezeti hatástanulmányról szóló törvény (SZ.K. Hivatalos Közlönye, 135/2004 és 36/09 szám) 29. szakaszának rendelkezése alapján Ada község Községi Közigazgatási Hivatala Kommunális, Városrendezési, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztálya

T á j é k o z t a t ó t
tesz közzé 

környezeti hatástanulmány szükségességével kapcsolatosan

Ezúton értesítjük a nyilvánosságot a belgrádi székhelyű EPS DISTRIBUCIJA kft. szabadkai ága – ELEKTRODISTRIBUCIJA SUBOTICA, Szabadka, Szegedi út 22.-24., Ügyosztályunkhoz intézett kérelméről, melyben Adán, az Arany János és a Marko Orešković utcákban, a 6076 és 6077 telekkönyvi helyrajzi szám alatt jegyzett parcellákon, 0,4 kV-os kábelvezeték kiépítése elektroenergetikai segédépület csatlakoztatása céljából ügyben környezeti hatástanulmány szükségességéről kér döntést.
Ezen tájékoztató közzétételétől számított 10 napon belül minden érdeklődő betekintést nyerhet a nevezett ügyirat dokumentumaiba, és véleményezheti azokat, munkanapokon 8,00-12,00 óráig Ada község Közigazgatási Hivatalának 17. sz. irodájában.
Ezen tájékoztató második bekezdésébe foglalt határidő lejártát követő 10 napon belül Ügyosztályunk határozatot hoz környezetvédelmi hatástanulmány szükségességéről a tárgyat képező tervezetet illetően, melyet záros időn belül nyilvánosságra hoz.

ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA
KOMMUNÁLIS, VÁROSRENDEZÉSI,
ÉPÍTÉSÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ÜGYOSZTÁLYA


 

2016.10.14.

A Környezeti hatástanulmányról szóló törvény (SZ.K. Hivatalos Közlönye, 135/2004 és 36/09 szám) 29. szakaszának rendelkezése alapján Ada község Községi Közigazgatási Hivatala Kommunális, Városrendezési, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztálya

T á j é k o z t a t ó t
tesz közzé
környezeti hatástanulmány szükségességével kapcsolatosan

Ezúton értesítjük a nyilvánosságot az adai STANDARD KKV, Ada, Október 8. utca 1.sz., Ügyosztályunkhoz intézett kérelméről, melyben Adán, a Halász József utcában, a 15534, 15535, 15556 и 15558 telekkönyvi helyrajzi szám alatt jegyzett parcellákon a HULLADÉKLERAKÓ TELEPHELY RENDEZÉSE ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZETÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA A KOMMUNÁLIS HULLADÉK TÁROLÁS HÁTRALEVŐ IDŐSZAKÁNAK ELŐREVETÍTÉSÉVEL ügyében környezeti hatástanulmány szükségességéről kér döntést.
Ezen tájékoztató közzétételétől számított 10 napon belül minden érdeklődő betekintést nyerhet a nevezett ügyirat dokumentumaiba, és véleményezheti azokat, munkanapokon 8,00-12,00 óráig Ada község Közigazgatási Hivatalának 25. sz. irodájában.
Ezen tájékoztató második bekezdésébe foglalt határidő lejártát követő 10 napon belül Ügyosztályunk határozatot hoz környezetvédelmi hatástanulmány szükségességéről a tárgyat képező tervezetet illetően, melyet záros időn belül nyilvánosságra hoz.

ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA
KOMMUNÁLIS, VÁROSRENDEZÉSI,
ÉPÍTÉSÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ÜGYOSZTÁLYA


 

2016.09.05.

A Környezeti hatástanulmányról szóló törvény (SZ.K. Hivatalos Közlönye, 135/2004 és 36/09 szám) 29. szakaszának rendelkezése alapján Ada község Községi Közigazgatási Hivatala Komunális, Városrendezési, Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztálya

T á j é k o z t a t ó t
tesz közzé
környezeti hatástanulmány szükségességéről meghozott határozatról

Ezúton értesítjük a nyilvánosságot, hogy határozat született, melynek értelmében a moholi IDAS Kft, beruházó részére nem szükséges környezeti hatástanulmányt végeztetni, Moholon, az Október 8. utca 37. szám alatt , a 2103 telekkönyvi helyrajzi szám alatt jegyzett parcelláján, NYITOTT RAKTÁRÉPŰLET építése ügyében.


 

2016.09.05.

A Környezeti hatástanulmányról szóló törvény (SZ.K. Hivatalos Közlönye, 135/2004 és 36/09 szám) 29. szakaszának rendelkezése alapján Ada község Községi Közigazgatási Hivatala Komunális, Városrendezési, Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztálya

T á j é k o z t a t ó t
tesz közzé
környezeti hatástanulmány szükségességéről meghozott határozatról

Ezúton értesítjük a nyilvánosságot, hogy határozat született, melynek értelmében GALI ZOLTÁN, adai lakos, beruházó részére nem szükséges környezeti hatástanulmányt végeztetni, Adán, a Zentai út 15 szám alatt, a 657 és 658 telekkönyvi helyrajzi szám alatt jegyzett parcelláin, VENDÉGLÁTÓIPARI LÉTESÍTMÉNY – CSÁRDA építése ügyében.


 

2016.08.09.

A Környezeti hatástanulmányról szóló törvény (SZ.K. Hivatalos Közlönye, 135/2004 és 36/09 szám) 29. szakaszának rendelkezése alapján Ada község Községi Közigazgatási Hivatala Kommunális, Városrendezési, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztálya

T á j é k o z t a t ó t
tesz közzé
környezeti hatástanulmány szükségességével kapcsolatosan

Ezúton értesítjük a nyilvánosságot a moholi IDAS Kft. Ügyosztályunkhoz intézett kérelméről, melyben Moholon, az Október 8. utca 37. szám alatt , a 2103 telekkönyvi helyrajzi szám alatt jegyzett parcelláján, NYITOTT RAKTÁRÉPŰLET építése ügyében környezeti hatástanulmány szükségességéről kér döntést.
Ezen tájékoztató közzétételétől számított 10 napon belül minden érdeklődő betekintést nyerhet a nevezett ügyirat dokumentumaiba, és véleményezheti azokat, munkanapokon 8,00-12,00 óráig Ada község Közigazgatási Hivatalának 25. sz. irodájában.
Ezen tájékoztató második bekezdésébe foglalt határidő lejártát követő 10 napon belül Ügyosztályunk határozatot hoz környezetvédelmi hatástanulmány szükségességéről a tárgyat képező tervezetet illetően, melyet záros időn belül nyilvánosságra hoz.

ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA
KOMMUNÁLIS, VÁROSRENDEZÉSI,
ÉPÍTÉSÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ÜGYOSZTÁLYA


 

2016.08.09.

A Környezeti hatástanulmányról szóló törvény (SZ.K. Hivatalos Közlönye, 135/2004 és 36/09 szám) 29. szakaszának rendelkezése alapján Ada község Községi Közigazgatási Hivatala Kommunális, Városrendezési, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztálya

T á j é k o z t a t ó t
tesz közzé
környezeti hatástanulmány szükségességével kapcsolatosan

Ezúton értesítjük a nyilvánosságot GALI ZOLTÁN, adai lakos Ügyosztályunkhoz intézett kérelméről, melyben Adán, a Zentai út 15 szám alatt, a 657 és 658 telekkönyvi helyrajzi szám alatt jegyzett parcelláin, VENDÉGLÁTÓIPARI LÉTESÍTMÉNY – CSÁRDA építése ügyében környezeti hatástanulmány szükségességéről kér döntést.
Ezen tájékoztató közzétételétől számított 10 napon belül minden érdeklődő betekintést nyerhet a nevezett ügyirat dokumentumaiba, és véleményezheti azokat, munkanapokon 8,00-12,00 óráig Ada község Közigazgatási Hivatalának 25. sz. irodájában.
Ezen tájékoztató második bekezdésébe foglalt határidő lejártát követő 10 napon belül Ügyosztályunk határozatot hoz környezetvédelmi hatástanulmány szükségességéről a tárgyat képező tervezetet illetően, melyet záros időn belül nyilvánosságra hoz.

ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA
KOMMUNÁLIS, VÁROSRENDEZÉSI,
ÉPÍTÉSÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ÜGYOSZTÁLYA


 

2016.08.08.

A Környezeti hatástanulmányról szóló törvény (SZ.K. Hivatalos Közlönye, 135/2004 és 36/09 szám) 29. szakaszának rendelkezése alapján Ada község Községi Közigazgatási Hivatala Komunális, Városrendezési, Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztálya

T á j é k o z t a t ó t
tesz közzé
környezeti hatástanulmány szükségességéről meghozott határozatról

Ezúton értesítjük a nyilvánosságot, hogy határozat született, melynek értelmében аz adai BENETTI BRAND KFT, melynek székhelye Ada, Zentai út 57., beruházó részére nem szükséges környezeti hatástanulmányt végeztetni, Adán, a Zentai út 57 szám alatt, a 699 és 701 telekkönyvi helyrajzi szám alatt jegyzett parcellán, IPARI RAKTÁRÉPŰLET építése ügyében.


 

2016.07.25.

A Környezeti hatástanulmányról szóló törvény (SZ.K. Hivatalos Közlönye, 135/2004 és 36/09 szám) 29. szakaszának rendelkezése alapján Ada község Községi Közigazgatási Hivatala Kommunális, Városrendezési, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztálya

T á j é k o z t a t ó t
tesz közzé
környezeti hatástanulmány szükségességével kapcsolatosan

Ezúton értesítjük a nyilvánosságot аz adai BENETTI BRAND KFT, melynek székhelye Ada, Zentai út 57., Ügyosztályunkhoz intézett kérelméről, melyben Adán, a Zentai út 57 szám alatt, a 699 és 701 telekkönyvi helyrajzi szám alatt jegyzett parcellán, IPARI RAKTÁRÉPŰLET építése ügyében környezeti hatástanulmány szükségességéről kér döntést.
Ezen tájékoztató közzétételétől számított 10 napon belül minden érdeklődő betekintést nyerhet a nevezett ügyirat dokumentumaiba, és véleményezheti azokat, munkanapokon 8,00-12,00 óráig Ada község Közigazgatási Hivatalának 25. sz. irodájában.
Ezen tájékoztató második bekezdésébe foglalt határidő lejártát követő 10 napon belül Ügyosztályunk határozatot hoz környezetvédelmi hatástanulmány szükségességéről a tárgyat képező tervezetet illetően, melyet záros időn belül nyilvánosságra hoz.

ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA
KOMMUNÁLIS, VÁROSRENDEZÉSI,
ÉPÍTÉSÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ÜGYOSZTÁLYA


 

2016.07.18.

A Környezeti hatástanulmányról szóló törvény (SZ.K. Hivatalos Közlönye, 135/2004 és 36/09 szám) 29. szakaszának rendelkezése alapján Ada község Községi Közigazgatási Hivatala Kommunális, Városrendezési, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztálya

T á j é k o z t a t ó t
tesz közzé

környezeti hatástanulmány szükségességével kapcsolatosan
Ezúton értesítjük a nyilvánosságot Živančev Dragomir és Živančev Verona, moholi lakosok, Ügyosztályunkhoz intézett kérelméről, melyben Moholon, a Maksim Gorkij utca 32/a. sz. alatt, a 3064 telekkönyvi helyrajzi szám alatt jegyzett telken MELLÉKÉPÜLETÜK RÉSZÉNEK ADAPTÁLÁSA, VALAMINT FOGORVOSI RENDELŐVÉ ÉS FOGTECHNIKAI LABORATÓRIUMMÁ MINŐSÍTÉSE ügyében környezeti hatástanulmány szükségességéről kérnek döntést.
Ezen tájékoztató közzétételétől számított 10 napon belül minden érdeklődő betekintést nyerhet a nevezett ügyirat dokumentumaiba, és véleményezheti azokat, munkanapokon 8,00-12,00 óráig Ada község Közigazgatási Hivatalának 25. sz. irodájában.
Ezen tájékoztató második bekezdésébe foglalt határidő lejártát követő 10 napon belül Ügyosztályunk határozatot hoz környezetvédelmi hatástanulmány szükségességéről a tárgyat képező tervezetet illetően, melyet záros időn belül nyilvánosságra hoz.

ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA
KOMMUNÁLIS, VÁROSRENDEZÉSI,
ÉPÍTÉSÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ÜGYOSZTÁLYA


 

2016.04.06.

A Környezeti hatástanulmányról szóló törvény (SZ.K. Hivatalos Közlönye, 135/2004 és 36/09 szám) 29. szakaszának rendelkezése alapján Ada község Községi Közigazgatási Hivatala Kommunális, Városrendezési, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztálya

T á j é k o z t a t ó t
tesz közzé

környezeti hatástanulmány szükségességével kapcsolatosan
Ezúton értesítjük a nyilvánosságot Predrag Ugarak és Natalia Gavrić, adai lakosok, Ügyosztályunkhoz intézett kérelméről, melyben Adán, a Branko Radičević utca 4. sz. alatt, a 2081 telekkönyvi helyrajzi szám alatt jegyzett telkükön MELLÉKÉPÜLET – GARÁZS ÉS TÁROLÓ HELYISÉG ügyében környezeti hatástanulmány szükségességéről kérnek döntést.
Ezen tájékoztató közzétételétől számított 10 napon belül minden érdeklődő betekintést nyerhet a nevezett ügyirat dokumentumaiba, és véleményezheti azokat, munkanapokon 8,00-12,00 óráig Ada község Közigazgatási Hivatalának 17. sz. irodájában.
Ezen tájékoztató második bekezdésébe foglalt határidő lejártát követő 10 napon belül Ügyosztályunk határozatot hoz környezetvédelmi hatástanulmány szükségességéről a tárgyat képező tervezetet illetően, melyet záros időn belül nyilvánosságra hoz.

ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA
KOMMUNÁLIS, VÁROSRENDEZÉSI,
ÉPÍTÉSÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ÜGYOSZTÁLYA


 

2016.02.08.

A Környezeti hatástanulmányról szóló törvény (SZ.K. Hivatalos Közlönye, 135/2004 és 36/09 szám) 29. szakaszának rendelkezése alapján Ada község Községi Közigazgatási Hivatala Komunális, Városrendezési, Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztálya

T á j é k o z t a t ó t
tesz közzé
környezeti hatástanulmány szükségességéről meghozott határozatról

Ezúton értesítjük a nyilvánosságot, hogy határozat született, melynek értelmében Kubina Attila, adai vállalkozó, illetve az adai AGROPROFIL Önálló Fémfeldolgozó Műhely (székhely: Zentai út 75.sz.), beruházó részére nem szükséges környezeti hatástanulmányt végeztetni, Adán, a Zentai út 75. szám alatt, az 720 telekkönyvi helyrajzi szám alatt jegyzett, építési földterületen fekvő telkén RAKTÁRÉPÜLET építése ügyében.

ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA
KOMMUNÁLIS, VÁROSRENDEZÉSI,
ÉPÍTÉSÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ÜGYOSZTÁLYA


 

2016.01.28.

A Környezeti hatástanulmányról szóló törvény (SZ.K. Hivatalos Közlönye, 135/2004 és 36/09 szám) 29. szakaszának rendelkezése alapján Ada község Községi Közigazgatási Hivatala Kommunális, Városrendezési, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztálya

T á j é k o z t a t ó t
tesz közzé
környezeti hatástanulmány szükségességével kapcsolatosan

Ezúton értesítjük a nyilvánosságot Kubina Attila, adai vállalkozó, illetve az adai AGROPROFIL Önálló Fémfeldolgozó Műhely (székhely: Zentai út 75.sz.) Ügyosztályunkhoz intézett kérelméről, melyben Adán, a Zentai út 75. szám alatt, az 720 telekkönyvi helyrajzi szám alatt jegyzett, építési földterületen fekvő telkén RAKTÁRÉPÜLET építése ügyében környezeti hatástanulmány szükségességéről kér döntést.
Ezen tájékoztató közzétételétől számított 10 napon belül minden érdeklődő betekintést nyerhet a nevezett ügyirat dokumentumaiba, és véleményezheti azokat, munkanapokon 8,00-12,00 óráig Ada község Közigazgatási Hivatalának 17. sz. irodájában.
Ezen tájékoztató második bekezdésébe foglalt határidő lejártát követő 10 napon belül Ügyosztályunk határozatot hoz környezetvédelmi hatástanulmány szükségességéről a tárgyat képező tervezetet illetően, melyet záros időn belül nyilvánosságra hoz.

ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA
KOMMUNÁLIS, VÁROSRENDEZÉSI,
ÉPÍTÉSÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ÜGYOSZTÁLYA


 

2016.01.21.

Tájékoztató veszélytelen hulladék gyűjtésének és szállításának engedélyezése ügyében

Ezúton értesítjük a nyilvánosságot az adai ADANKO Kft., Tito Marsall utca 1. szám, Ada község Községi Közigazgatási Hivatala Kommunális, Városrendezési, Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztályához intézett kérelméről, melyben ENGEDÉLYT KÉR Adán, a Dósa András utca 8. szám alatt VESZÉLYESNEK NEM MINŐSÜLŐ, TEXTÍLIA EREDETŰ HULLADÉKANYAG GYŰJTÉSÉRE ÉS SZÁLLÍTÁSÁRA.
Ezen tájékoztató közzétételétől számított 5 napon belül minden érdeklődő betekintést nyerhet a nevezett ügyirat dokumentumaiba és véleményezheti azokat, munkanapokon 8,00-12,00 óráig Ada község Közigazgatási Hivatalának 17. sz. irodájában.

ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA
KOMMUNÁLIS, VÁROSRENDEZÉSI,
ÉPÍTÉSÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ÜGYOSZTÁLYA


 

2016.01.08.

A Környezeti hatástanulmányról szóló törvény (SZ.K. Hivatalos Közlönye, 135/2004 és 36/09 szám) 29. szakaszának rendelkezése alapján Ada község Községi Közigazgatási Hivatala Komunális, Városrendezési, Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztálya

T á j é k o z t a t ó t
tesz közzé
környezeti hatástanulmány szükségességéről meghozott határozatról

Ezúton értesítjük a nyilvánosságot, hogy határozat született, melynek értelmében a belgrádi TELEKOM SRBIJA Rt.., Belgrád, Takovo utca 2.,Szabadkai Végrehajtó Egysége, beruházó részére nem szükséges környezeti hatástanulmányt végeztetni, Adán, az Ivo Lola Ribar utcában (malom épülete), a 3471 telekkönyvi helyrajzi szám alatt jegyzett telken a meglévő mobiltelefon bázisállomás bővítése, valamint atenna cserén végzendő munkálatok ügyében.


 

2016.01.05.

A Környezeti hatástanulmányról szóló törvény (SZ.K. Hivatalos Közlönye, 135/2004 és 36/09 szám) 29. szakaszának rendelkezése alapján Ada község Községi Közigazgatási Hivatala Kommunális, Városrendezési, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztálya

T á j é k o z t a t ó t
tesz közzé
környezeti hatástanulmány szükségességével kapcsolatosan

Ezúton értesítjük a nyilvánosságot аz adai ADANKO KFT, melynek székhelye Ada, Tito marsall utca 1., Ügyosztályunkhoz intézett kérelméről, melyben Adán, a Dósa András utca 8. szám alatt, az 5148/2 telekkönyvi helyrajzi szám alatt jegyzett telken lévő ipari épületében lévő raktárhelyiség VESZÉLYESNEK NEM MINŐSÜLŐ, TEXTÍLIA EREDETŰ HULLADÉKANYAG TÁROLÁSÁRA ALKALMAS RAKTÁRRÁ való átminősítése ügyében környezeti hatástanulmány szükségességéről kér döntést.
Ezen tájékoztató közzétételétől számított 10 napon belül minden érdeklődő betekintést nyerhet a nevezett ügyirat dokumentumaiba, és véleményezheti azokat, munkanapokon 8,00-12,00 óráig Ada község Közigazgatási Hivatalának 17. sz. irodájában.
Ezen tájékoztató második bekezdésébe foglalt határidő lejártát követő 10 napon belül Ügyosztályunk határozatot hoz környezetvédelmi hatástanulmány szükségességéről a tárgyat képező tervezetet illetően, melyet záros időn belül nyilvánosságra hoz.

ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA
KOMMUNÁLIS, VÁROSRENDEZÉSI,
ÉPÍTÉSÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ÜGYOSZTÁLYA


 

2015.12.28.

A Környezeti hatástanulmányról szóló törvény (SZ.K. Hivatalos Közlönye, 135/2004 és 36/09 szám) 29. szakaszának rendelkezése alapján Ada község Községi Közigazgatási Hivatala Kommunális, Városrendezési, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztálya

T á j é k o z t a t ó t
tesz közzé
környezeti hatástanulmány szükségességével kapcsolatosan

Ezúton értesítjük a nyilvánosságot a belgrádi TELEKOM SRBIJA Rt.., Belgrád, Takovo utca 2.,Szabadkai Végrehajtó Egysége Ügyosztályunkhoz intézett kérelméről, melyben Adán, az Ivo Lola Ribar utcában (malom épülete), a 3471 telekkönyvi helyrajzi szám alatt jegyzett telken a meglévő mobiltelefon bázisállomás bővítése, valamint atenna cserén végzendő munkálatok ügyében környezeti hatástanulmány szükségességéről kér döntést.
Ezen tájékoztató közzétételétől számított 10 napon belül minden érdeklődő betekintést nyerhet a nevezett ügyirat dokumentumaiba, és véleményezheti azokat, munkanapokon 8,00-12,00 óráig Ada község Közigazgatási Hivatalának 17. sz. irodájában.
Ezen tájékoztató második bekezdésébe foglalt határidő lejártát követő 10 napon belül Ügyosztályunk határozatot hoz környezetvédelmi hatástanulmány szükségességéről a tárgyat képező tervezetet illetően, melyet záros időn belül nyilvánosságra hoz.

ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA
KOMMUNÁLIS, VÁROSRENDEZÉSI,
ÉPÍTÉSÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ÜGYOSZTÁLYA


 

2015.11.12.

A Környezeti hatástanulmányról szóló törvény (SZ.K. Hivatalos Közlönye, 135/2004 és 36/09 szám) 29. szakaszának rendelkezése alapján Ada község Községi Közigazgatási Hivatala Komunális, Városrendezési, Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztálya

T á j é k o z t a t ó t
tesz közzé
környezeti hatástanulmány szükségességéről meghozott határozatról

Ezúton értesítjük a nyilvánosságot, hogy határozat született, melynek értelmében Pecze Andor, Mohol, Jugoszláv Néphadsereg utca 15. szám alatti lakos, beruházó részére nem szükséges környezeti hatástanulmányt végeztetni, Moholon, a Jugoszláv Néphadsereg utca 55. szám alatt, a 2283 telekkönyvi helyrajzi szám alatt jegyzett moholi telken lévő családi ház egy részének ULTRAHAG DIAGNOSZTIKAI SZAKORVOSI RENDELŐVÉ minősítése ügyében.


 

2015.11.02.

A Környezeti hatástanulmányról szóló törvény (SZ.K. Hivatalos Közlönye, 135/2004 és 36/09 szám) 29. szakaszának rendelkezése alapján Ada község Községi Közigazgatási Hivatala Kommunális, Városrendezési, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztálya

T á j é k o z t a t ó t
tesz közzé
környezeti hatástanulmány szükségességével kapcsolatosan

Ezúton értesítjük a nyilvánosságot Pecze Andor, Mohol, Jugoszláv Néphadsereg utca 15. szám alatti lakos, Ügyosztályunkhoz intézett kérelméről, melyben Moholon, a Jugoszláv Néphadsereg utca 55. szám alatt, a 2283 telekkönyvi helyrajzi szám alatt jegyzett moholi telken lévő családi ház egy részének ULTRAHAG DIAGNOSZTIKAI SZAKORVOSI RENDELŐVÉ minősítése ügyében környezeti hatástanulmány szükségességéről kér döntést.
Ezen tájékoztató közzétételétől számított 10 napon belül minden érdeklődő betekintést nyerhet a nevezett ügyirat dokumentumaiba, és véleményezheti azokat, munkanapokon 8,00-12,00 óráig Ada község Közigazgatási Hivatalának 17. sz. irodájában.
Ezen tájékoztató második bekezdésébe foglalt határidő lejártát követő 10 napon belül Ügyosztályunk határozatot hoz környezetvédelmi hatástanulmány szükségességéről a tárgyat képező tervezetet illetően, melyet záros időn belül nyilvánosságra hoz.

ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA
KOMMUNÁLIS, VÁROSRENDEZÉSI,
ÉPÍTÉSÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ÜGYOSZTÁLYA


 

2015.09.29.

A Környezeti hatástanulmányról szóló törvény (SZ.K. Hivatalos Közlönye, 135/2004 és 36/09 szám) 29. szakaszának rendelkezése alapján Ada község Községi Közigazgatási Hivatala Komunális, Városrendezési, Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztálya

T á j é k o z t a t ó t
tesz közzé
környezeti hatástanulmány szükségességéről meghozott határozatról

Ezúton értesítjük a nyilvánosságot, hogy határozat született, melynek értelmében a moholi IDAS Kft., Mohol, Október 8. utca 37., beruházó részére nem szükséges környezeti hatástanulmányt végeztetni, Moholon, az Október 8. utca 37. szám alatt, a 2103 telekkönyvi helyrajzi szám alatt jegyzett moholi telkén FÉMFELDOLGOZÓ MŰHELY kiépítése ügyében.


 

2015.09.18.

A Környezeti hatástanulmányról szóló törvény (SZ.K. Hivatalos Közlönye, 135/2004 és 36/09 szám) 29. szakaszának rendelkezése alapján Ada község Községi Közigazgatási Hivatala Kommunális, Városrendezési, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztálya

T á j é k o z t a t ó t
tesz közzé
környezeti hatástanulmány szükségességével kapcsolatosan

Ezúton értesítjük a nyilvánosságot a moholi IDAS Kft., Mohol, Október 8. utca 37., Ügyosztályunkhoz intézett kérelméről, melyben Moholon, az Október 8. utca 37. szám alatt, a 2103 telekkönyvi helyrajzi szám alatt jegyzett moholi telkén FÉMFELDOLGOZÓ MŰHELY kiépítése ügyében környezeti hatástanulmány szükségességéről kér döntést.
Ezen tájékoztató közzétételétől számított 10 napon belül minden érdeklődő betekintést nyerhet a nevezett ügyirat dokumentumaiba, és véleményezheti azokat, munkanapokon 8,00-12,00 óráig Ada község Közigazgatási Hivatalának 17. sz. irodájában.
Ezen tájékoztató második bekezdésébe foglalt határidő lejártát követő 10 napon belül Ügyosztályunk határozatot hoz környezetvédelmi hatástanulmány szükségességéről a tárgyat képező tervezetet illetően, melyet záros időn belül nyilvánosságra hoz.

ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA
KOMMUNÁLIS, VÁROSRENDEZÉSI,
ÉPÍTÉSÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ÜGYOSZTÁLYA


 

2015.09.18.

A Környezeti hatástanulmányról szóló törvény (SZ.K. Hivatalos Közlönye, 135/2004 és 36/09 szám) 29. szakaszának rendelkezése alapján Ada község Községi Közigazgatási Hivatala Komunális, Városrendezési, Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztálya

T á j é k o z t a t ó t
tesz közzé
környezeti hatástanulmány szükségességéről meghozott határozatról

Ezúton értesítjük a nyilvánosságot, hogy határozat született, melynek értelmében „Belmil-team” Kft., Ada, Svetozar Miletć utca 36., beruházó részére nem szükséges környezeti hatástanulmányt végeztetni, Moholon, az Ipari zónában, a 50/27 telekkönyvi helyrajzi szám alatt jegyzett moholi telkén TERMELŐCSARNOK ÉS RAKTÁR kiépítése ügyében.


 

2015.09.07.

A Környezeti hatástanulmányról szóló törvény (SZ.K. Hivatalos Közlönye, 135/2004 és 36/09 szám) 29. szakaszának rendelkezése alapján Ada község Községi Közigazgatási Hivatala Kommunális, Városrendezési, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztálya

T á j é k o z t a t ó t
tesz közzé
környezeti hatástanulmány szükségességével kapcsolatosan

Ezúton értesítjük a nyilvánosságot az adai „Belmil-team” Kft., Ada, Svetozar Miletć utca 36., Ügyosztályunkhoz intézett kérelméről, melyben Moholon, az Ipari zónában, a 50/27 telekkönyvi helyrajzi szám alatt jegyzett moholi telkén TERMELŐCSARNOK ÉS RAKTÁR kiépítése ügyében környezeti hatástanulmány szükségességéről kér döntést.
Ezen tájékoztató közzétételétől számított 10 napon belül minden érdeklődő betekintést nyerhet a nevezett ügyirat dokumentumaiba, és véleményezheti azokat, munkanapokon 8,00-12,00 óráig Ada község Közigazgatási Hivatalának 17. sz. irodájában.
Ezen tájékoztató második bekezdésébe foglalt határidő lejártát követő 10 napon belül Ügyosztályunk határozatot hoz környezetvédelmi hatástanulmány szükségességéről a tárgyat képező tervezetet illetően, melyet záros időn belül nyilvánosságra hoz.

ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA
KOMMUNÁLIS, VÁROSRENDEZÉSI,
ÉPÍTÉSÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ÜGYOSZTÁLYA


 

2015.08.14.

A Környezeti hatástanulmányról szóló törvény (SZ.K. Hivatalos Közlönye, 135/2004 és 36/09 szám) 29. szakaszának rendelkezése alapján Ada község Községi Közigazgatási Hivatala Kommunális, Városrendezési, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztálya

T á j é k o z t a t ó t
tesz közzé
környezeti hatástanulmány szükségességével kapcsolatosan

Ezúton értesítjük a nyilvánosságot Koós Ferenc, Ada, Szeles József utca 19. szám alatti lakos, Ügyosztályunkhoz intézett kérelméről, melyben Adán, a Cseh Károly utca 4. szám alatt, a 350 telekkönyvi helyrajzi szám alatt jegyzett adai telkén lévő mezőgazdasági épülete (lóistálló állati takarmány tárolóval) árúraktárrá minősítése ügyébenkörnyezeti hatástanulmány szükségességéről kér döntést.
Ezen tájékoztató közzétételétől számított 10 napon belül minden érdeklődő betekintést nyerhet a nevezett ügyirat dokumentumaiba, és véleményezheti azokat, munkanapokon 8,00-12,00 óráig Ada község Közigazgatási Hivatalának 17. sz. irodájában.
Ezen tájékoztató második bekezdésébe foglalt határidő lejártát követő 10 napon belül Ügyosztályunk határozatot hoz környezetvédelmi hatástanulmány szükségességéről a tárgyat képező tervezetet illetően, melyet záros időn belül nyilvánosságra hoz.

ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA
KOMMUNÁLIS, VÁROSRENDEZÉSI,
ÉPÍTÉSÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ÜGYOSZTÁLYA


 

2015.07.20.

A Környezeti hatástanulmányról szóló törvény (SZ.K. Hivatalos Közlönye, 135/2004 és 36/09 szám) 29. szakaszának rendelkezése alapján Ada község Községi Közigazgatási Hivatala Kommunális, Városrendezési, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztálya

T á j é k o z t a t ó t
tesz közzé
környezeti hatástanulmány szükségességével kapcsolatosan

Ezúton értesítjük a nyilvánosságot Pecze Andor, Mohol, Jugoszláv Néphadsereg utca 15. szám alatti lakos, Ügyosztályunkhoz intézett kérelméről, melyben Moholon, a Jugoszláv Néphadsereg utca 55. szám alatt, a 2283 telekkönyvi helyrajzi szám alatt jegyzett moholi telken lévő családi ház egy részének ULTRAHAG DIAGNOSZTIKAI SZAKORVOSI RENDELŐVÉ minősítése ügyében környezeti hatástanulmány szükségességéről kér döntést.
Ezen tájékoztató közzétételétől számított 10 napon belül minden érdeklődő betekintést nyerhet a nevezett ügyirat dokumentumaiba, és véleményezheti azokat, munkanapokon 8,00-12,00 óráig Ada község Közigazgatási Hivatalának 17. sz. irodájában.
Ezen tájékoztató második bekezdésébe foglalt határidő lejártát követő 10 napon belül Ügyosztályunk határozatot hoz környezetvédelmi hatástanulmány szükségességéről a tárgyat képező tervezetet illetően, melyet záros időn belül nyilvánosságra hoz.

ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA
KOMMUNÁLIS, VÁROSRENDEZÉSI,
ÉPÍTÉSÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ÜGYOSZTÁLYA


 

2015.07.20.

A Környezeti hatástanulmányról szóló törvény (SZ.K. Hivatalos Közlönye, 135/2004 és 36/09 szám) 29. szakaszának rendelkezése alapján Ada község Községi Közigazgatási Hivatala Komunális, Városrendezési, Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztálya

T á j é k o z t a t ó t
tesz közzé
környezeti hatástanulmány szükségességéről meghozott határozatról

Ezúton értesítjük a nyilvánosságot, hogy határozat született, melynek értelmében a Kósa Sándor és Kósa Ida, Ada, Új utca 3/B alatti lakosok részére nem szükséges környezeti hatástanulmányt végeztetni, Adán, a 245/2 telekkönyvi helyrajzi szám alatt jegyzett telken MEZŐGAZDASÁGI ÉPÜLET (P) – TERMÉK TÁROLÓ kiépítése ügyében.


 

2015.07.20.

A Környezeti hatástanulmányról szóló törvény (SZ.K. Hivatalos Közlönye, 135/2004 és 36/09 szám) 29. szakaszának rendelkezése alapján Ada község Községi Közigazgatási Hivatala Komunális, Városrendezési, Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztálya

T á j é k o z t a t ó t
tesz közzé
környezeti hatástanulmány szükségességéről meghozott határozatról

Ezúton értesítjük a nyilvánosságot, hogy határozat született, melynek értelmében а Gulyás Szabolcs, Ada, Zentai út 67. szám, beruházó részére nem szükséges környezeti hatástanulmányt végeztetni, Adán, a a Zentai út 67, az 713 telekkönyvi helyrajzi szám alatt jegyzett telken FEDETT TÁROLÓ kiépítése ügyében.


 

2015.07.20.

A Környezeti hatástanulmányról szóló törvény (SZ.K. Hivatalos Közlönye, 135/2004 és 36/09 szám) 29. szakaszának rendelkezése alapján Ada község Községi Közigazgatási Hivatala Komunális, Városrendezési, Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztálya

T á j é k o z t a t ó t
tesz közzé
környezeti hatástanulmány szükségességéről meghozott határozatról

Ezúton értesítjük a nyilvánosságot, hogy határozat született, melynek értelmében a Bakai Dávid, Ada, Svetozar Miletić 54. szám, beruházó részére nem szükséges környezeti hatástanulmányt végeztetni, Adán, az 13831 telekkönyvi helyrajzi szám alatt jegyzett telken MEZŐGAZDASÁGI ÉPÜLET – TERMÉK TÁROLÓ kiépítése ügyében.


 

2015.04.21

A Környezeti hatástanulmányról szóló törvény (SZ.K. Hivatalos Közlönye, 135/2004 és 36/09 szám) 29. szakaszának rendelkezése alapján Ada község Községi Közigazgatási Hivatala Kommunális, Városrendezési, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztálya

T á j é k o z t a t ó t
tesz közzé 
környezeti hatástanulmány szükségességével kapcsolatosan

Ezúton értesítjük a nyilvánosságot SAMU ZSUZSANNA, Ada, Lenin utca 67. szám alatti lakos, Ügyosztályunkhoz intézett kérelméről, melyben Adán, a Halász József utca 11. szám alatt, a 2458 telekkönyvi helyrajzi szám alatt jegyzett parcellán, LAKÓÉPÜLET RÉSZÉNEK FODRÁSZSZALONNÁ MINŐSÍTÉSE ügyében környezeti hatástanulmány szükségességéről kér döntést.

Ezen tájékoztató közzétételétől számított 10 napon belül minden érdeklődő betekintést nyerhet a nevezett ügyirat dokumentumaiba, és véleményezheti azokat, munkanapokon 8,00-12,00 óráig Ada község Közigazgatási Hivatalának 17. sz. irodájában.
Ezen tájékoztató második bekezdésébe foglalt határidő lejártát követő 10 napon belül Ügyosztályunk határozatot hoz környezetvédelmi hatástanulmány szükségességéről a tárgyat képező tervezetet illetően, melyet záros időn belül nyilvánosságra hoz.

ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA
KOMMUNÁLIS, VÁROSRENDEZÉSI,
ÉPÍTÉSÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ÜGYOSZTÁLYA


 

A Környezeti hatástanulmányról szóló törvény (SZ.K. Hivatalos Közlönye, 135/2004 és 36/09 szám) 29. szakaszának rendelkezése alapján Ada község Községi Közigazgatási Hivatala Kommunális, Városrendezési, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztálya

T á j é k o z t a t ó t

tesz közzé

környezeti hatástanulmány szükségességével kapcsolatosan

            Ezúton értesítjük a nyilvánosságot аz adai Termometal kft. Ügyosztályunkhoz intézett kérelméről, melyben Adán, a 3854/10  telekkönyvi helyrajzi szám alatt jegyzett telkén, az Ipari utca 1. szám alatt, 3. számú termelőcsrnoka mellékleteként szerelőműhely kiépítése ügyében környezeti hatástanulmány szükségességéről kér döntést.

            Ezen tájékoztató közzétételétől számított 10 napon belül minden érdeklődő betekintést nyerhet a nevezett ügyirat dokumentumaiba, és véleményezheti azokat, munkanapokon 8,00-12,00 óráig Ada község Közigazgatási Hivatalának 25. sz. irodájában.

             Ezen tájékoztató második bekezdésébe foglalt határidő lejártát követő 10 napon belül Ügyosztályunk határozatot hoz környezetvédelmi hatástanulmány szükségességéről a tárgyat képező tervezetet illetően, melyet záros időn belül nyilvánosságra hoz.

ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA
KOMMUNÁLIS, VÁROSRENDEZÉSI,
ÉPÍTÉSÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ÜGYOSZTÁLYA


 

A Környezeti hatástanulmányról szóló törvény (SZ.K. Hivatalos Közlönye, 135/2004 és 36/09 szám) 29. szakaszának rendelkezése alapján Ada község Községi Közigazgatási Hivatala Komunális, Városrendezési, Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztálya

T á j é k o z t a t ó t

  tesz közzé

környezeti hatástanulmány szükségességéről meghozott határozatról

            Ezúton értesítjük a nyilvánosságot, hogy határozat született, melynek értelmében аz adai “Narcissus“ kft., beruházó részére nem szükséges környezeti hatástanulmányt végeztetni,  Adán, a 3270 telekkönyvi helyrajzi szám alatt jegyzett telkén, a Tito Marsall utca 13. sz. alatti családi háza (1. sz. objektum) és segédépületei (2. és 3. sz. objektumok), adaptációja és orvosi rendelő közintézetté való rendeltetés átminősítése ügyében.


 

A Környezeti hatástanulmányról szóló törvény (SZ.K. Hivatalos Közlönye, 135/2004 és 36/09 szám) 29. szakaszának rendelkezése alapján Ada község Községi Közigazgatási Hivatala Kommunális, Városrendezési, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztálya

T á j é k o z t a t ó t

tesz közzé

környezeti hatástanulmány szükségességével kapcsolatosan

            Ezúton értesítjük a nyilvánosságot аz adai Termometal kft. Ügyosztályunkhoz intézett kérelméről, melyben Adán, a 3854/10  telekkönyvi helyrajzi szám alatt jegyzett telkén, az Ipari utca 12. szám alatt, 4. számú termelőcsrnok kiépítése ügyében környezeti hatástanulmány szükségességéről kér döntést.

            Ezen tájékoztató közzétételétől számított 10 napon belül minden érdeklődő betekintést nyerhet a nevezett ügyirat dokumentumaiba, és véleményezheti azokat, munkanapokon 8,00-12,00 óráig Ada község Közigazgatási Hivatalának 25. sz. irodájában.

             Ezen tájékoztató második bekezdésébe foglalt határidő lejártát követő 10 napon belül Ügyosztályunk határozatot hoz környezetvédelmi hatástanulmány szükségességéről a tárgyat képező tervezetet illetően, melyet záros időn belül nyilvánosságra hoz.

ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA
KOMMUNÁLIS, VÁROSRENDEZÉSI,
ÉPÍTÉSÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ÜGYOSZTÁLYA


 

A Környezeti hatástanulmányról szóló törvény (SZ.K. Hivatalos Közlönye, 135/2004 és 36/09 szám) 29. szakaszának rendelkezése alapján Ada község Községi Közigazgatási Hivatala Komunális, Városrendezési, Építésügyi és Környezetvédelmi Ügyosztálya

T á j é k o z t a t ó t

tesz közzé

környezeti hatástanulmány szükségességéről meghozott határozatról

Ezúton értesítjük a nyilvánosságot, hogy határozat született, melynek értelmében аz Csantavéri GEBI KFT, melynek székhelye Csantavér, Mársál Titó 46., beruházó részére nem szükséges környezeti hatástanulmányt végeztetni, Adán, a 13782 telekkönyvi helyrajzi szám alatt jegyzett parcellán, kísérő objektumokkal ellátott, 4x3600m3 befogadóképességű gabonatároló siló építése ügyében.