KÖZFELHÍVÁS  AZ ADA KÖZSÉG TERÜLETÉN ÁLLAMI TULAJDONBAN LEVŐ MEZŐGAZDASÁGI FÖLDEK 2022. ÉVI TÉRÍTÉSMENTES HASZÁLATI  JOGÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA 

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány 

Ada község 

ADA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 

Szám: 320-12/2021-02
Kelt: 2021.06.25-én 

 

 

KÖZFELHÍVÁS
AZ ADA KÖZSÉG TERÜLETÉN ÁLLAMI TULAJDONBAN LEVŐ MEZŐGAZDASÁGI FÖLDEK 2022. ÉVI TÉRÍTÉSMENTES HASZÁLATI
JOGÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA 

 

A mezőgazdasági földterületekről szóló törvénnyel (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 62/06., 65/08. – m.törv., 41/09.,112/2015, 80/2017 és 95/18-m.törv. sz.) és Az állami tulajdonú mezőgazdasági földek bérbeadásának és használatba adásának feltételeiről és eljárásáról szóló szabályzattal (SZK Hivatalos Közlönye, 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020. és 133/20. szám) összhangban Ada Község Polgármestere 

2021-07-08T11:46:30+01:002021-07-08|

KÖZFELHÍVÁS  AZ ADA KÖZSÉG TERÜLETÉN ÁLLAMI TULAJDONBAN LEVŐ MEZŐGAZDASÁGI FÖLDEK 2022. ÉVI ELŐBÉRLETI  JOGÁNAK BIZONYÍTÁSÁRA 

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány 

Ada község 

KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 

Nagyberuházási és Helyi Gazdaságfejlesztési Osztály
Szám: 320 – 11/ 2021-06
Kelt: 2021.06.28-án 

KÖZFELHÍVÁS
AZ ADA KÖZSÉG TERÜLETÉN ÁLLAMI TULAJDONBAN LEVŐ MEZŐGAZDASÁGI FÖLDEK 2022. ÉVI ELŐBÉRLETI
JOGÁNAK BIZONYÍTÁSÁRA 

A mezőgazdasági földterületekről szóló törvénnyel (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 62/06, 65/08 – m.törv., 41/09, 112/2015, 80/2017. és 95/18-m.törv. számok), és az állami tulajdonú mezőgazdasági földek bérbeadásának és használatba adásának feltételeiről és eljárásáról szóló szabályzattal (SZK Hivatalos Közlönye, 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020. és 133/2020. számok) összhangban az Ada Községbeli Mezőgazdasági Földek Védelme, Rendezése és Használata Évi […]

2021-07-08T11:44:16+01:002021-07-08|

PÁLYÁZAT AZ ADA KÖZSÉG TERÜLETÉN SZÉKHELLYEL RENDELKEZŐ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÉS VÁLLALKOZÓK TÁMOGATÁSÁRA

A határozat a pályázat kiírása eljárásának elindításáról az Ada község területén székhellyel rendelkező gazdasági társaságok és vállalkozók támogatására a működési költségek, valamint a nyersanyag és a felszerelés beszerzésének költségei visszatérítésén keresztül (szám: 020-6-69/2021-03, keltezés: 2021.06.18.) 2. 6. és 7. szakasza alapján, a Bizottság a Pályázat az Ada Község Területén Székhellyel Rendelkező Gazdasági Társaságok és Vállalkozók Támogatására a Működési Költségek, valamint a Nyersanyag és a Felszerelés Beszerzésének Költségei Visszatérítésén Keresztül és az Ada Községben Székhellyel Rendelkező Kezdő Gazdasági Társaságok […]

2021-06-21T14:31:02+01:002021-06-21|

NYILVÁNOS PÁLYÁZAT – egyesületek közérdekű programjainak  Ada Község költségvetéséből való társfinanszírozására   

Az egyesületek közérdekű programjainak Ada Község költségvetéséből való társfinanszírozásáról szóló szabályzat (Ada Község Hivatalos Lapja 51/2016 szám) 5. szakasza, és Ada község 2021. évi költségvetéséről szóló határozat (Ada Község Hivatalos Lapja 42/2020 és 15/2021 szám) alapján, 

az Ada Község költségvetéséből egyesületek részére kifizetendő eszközök odaítélésének eljárását lefolytató bizottság 2021.06.14-én 

 

 NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT 

 ír ki az egyesületek közérdekű programjainak 

Ada Község költségvetéséből való társfinanszírozására 

 

  1. NYILVÁNOSPÁLYÁZATON […]
2021-06-14T13:49:37+01:002021-06-14|

Pályázat tehetséges tanulóknak

А Szabályzat az Ada községbeli tehetséges tanulóknak és hallgatóknak nyújtott segély odaítélésének ismérveiről, feltételeiről és módjáról (Ada Község Hivatalos Lapja, 2/2017, 3/2017 és 14/2021 szám) 4. szakasza 2. bekezdése alapján,

A pályázatot lefolytató bizottság 2021.05.28-án kiírja a következő

 

P Á L Y Á Z A T O T

az Ada községbeli tehetséges tanulóknak és hallgatóknak nyújtott segély odaítélésére

I

 

Pályázat révén a 2020/2021 iskolaévben segélyt ítélünk meg.

 

II

 

1. A tehetséges első, második, harmadik és negyedik osztályos […]

2021-05-28T20:45:12+01:002021-05-28|

PÁLYÁZAT- AZ ADA KÖZSÉGBELI ANYAGILAG HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓKNAK ÉS HALLGATÓKNAK NYÚJTOTT SEGÉLY ODAÍTÉLÉSÉRE 

    

A szabályzat az Ada községbeli anyagilag hátrányos helyzetű tanulóknak és hallgatóknak nyújtott segély odaítélésének mércéiről, feltételeiről és módjáról (Ada Község Hivatalos Lapja, 9/2017 és 10/2018 szám) 3. szakaszának 1. és 2. bekezdése  alapján,  

A Pályázati bizottság 2021.04.15é 

 

P Á LY Á Z A T O T
ír ki
AZ ADA KÖZSÉGBELI ANYAGILAG HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓKNAK ÉS HALLGATÓKNAK NYÚJTOTT SEGÉLY ODAÍTÉLÉSÉRE

2021-04-15T13:00:55+01:002021-04-15|
Go to Top