PÁLYÁZAT- AZ ADA KÖZSÉGBELI ANYAGILAG HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓKNAK ÉS HALLGATÓKNAK NYÚJTOTT SEGÉLY ODAÍTÉLÉSÉRE 

    

A szabályzat az Ada községbeli anyagilag hátrányos helyzetű tanulóknak és hallgatóknak nyújtott segély odaítélésének mércéiről, feltételeiről és módjáról (Ada Község Hivatalos Lapja, 9/2017 és 10/2018 szám) 3. szakaszának 1. és 2. bekezdése  alapján,  

A Pályázati bizottság 2021.04.15é 

 

P Á LY Á Z A T O T
ír ki
AZ ADA KÖZSÉGBELI ANYAGILAG HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓKNAK ÉS HALLGATÓKNAK NYÚJTOTT SEGÉLY ODAÍTÉLÉSÉRE

2021-04-15T13:00:55+01:002021-04-15|

NYILVÁNOS PÁLYÁZAT az egyesületek közérdekű programjainak Ada Község költségvetéséből való társfinanszírozására

Az egyesületek közérdekű programjainak Ada Község költségvetéséből való társfinanszírozásáról szóló szabályzat (Ada Község Hivatalos Lapja 51/2016 szám) 5. szakasza, és Ada község 2021. évi költségvetéséről szóló határozat (Ada Község Hivatalos Lapja 42/2020 szám) alapján,

az Ada Község költségvetéséből egyesületek részére kifizetendő eszközök odaítélésének eljárását lefolytató bizottság 2021.03.08-án

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT

ír ki az egyesületek közérdekű programjainak

Ada Község költségvetéséből való társfinanszírozására

 

  1. NYILVÁNOS PÁLYÁZATON KERESZTÜL ESZKÖZÖK KERÜLNEK KIOSZTÁSRA AZ EGYESÜLETEK PROGRAMJAINAK TÁRSFINANSZÍROZÁSA CÉLJÁBÓL.

 

  1. AZ ESZKÖZÖK KERETÖSSZEGE AZ EGYESÜLETEK […]
2021-03-09T11:31:13+01:002021-03-09|

PÁLYÁZAT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÉS VÁLLALKOZÓK TÁMOGATÁSÁRA

A határozat a pályázat kiírása eljárásának elindításáról az Ada község területén székhellyel rendelkező gazdasági társaságok és vállalkozók támogatására a működési költségek, valamint a nyersanyag és a felszerelés beszerzésének költségei visszatérítésén keresztül (szám: 020-6-16/2021-03, keltezés: 2021.02.12.) 6.szakasza alapján, a Bizottság a Pályázat az Ada Község Területén Székhellyel Rendelkező Gazdasági Társaságok és Vállalkozók Támogatására a Működési Költségek, valamint a Nyersanyag és a Felszerelés Beszerzésének Költségei Visszatérítésén Keresztül Lefolytatására (a további szövegben: Bizottság) 2021.02.12-én kiírja a

PÁLYÁZATOT
AZ ADA KÖZSÉG TERÜLETÉN SZÉKHELLYEL RENDELKEZŐ […]

2021-02-12T16:49:56+01:002021-02-12|

Pályázat piaci asztalok bérlésére

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA
Szám: 020-6-2/2021-03
Kelt: 2021.01.14.

Ada Község Községi Tanácsának ügyrendje 6. szakaszának 18. pontja alapján, kiírja a

PÁLYÁZATOT
Az adai és a moholi piaci asztalok bérlésére szolgáló támogatási eszközök kiosztására 2021.évre

  • A pályázat rendeltetése
    Ada község 2020. évi költségvetésének eszközeiből támogatási eszközök kiosztására kerül sor azon bejegyzett mezőgazdaságoknak, amelyek mezőgazdasági termeléssel foglalkoznak Ada község területén. Az eszközök 2 m-ig terjedő adai és/vagy a moholi piaci asztalok bérlésére igényelhetők, ugyanazon időszakra, mint a 2020. évben.
  • A pályázat feltételei
  • […]

2021-01-15T16:10:26+01:002021-01-15|
Go to Top