Pályázatok

NYILVÁOS PÁLYÁZAT – EGYESÜLETEKNEK

Az egyesületek közérdekű programjainak Ada Község költségvetéséből való társfinanszírozásáról szóló szabályzat (Ada Község Hivatalos Lapja 51/2016 szám) 5. szakasza, és Ada község 2020. évi költségvetéséről szóló határozat (Ada Község Hivatalos Lapja 37/2019, 11/2020 és 16/2020 szám) alapján, az Ada Község költségvetéséből egyesületek részére kifizetendő eszközök odaítélésének
eljárását lefolytató bizottság 2020.07.01-én

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT
ír ki az egyesületek közérdekű programjainak
Ada Község költségvetéséből való társfinanszírozására

1. NYILVÁNOS PÁLYÁZATON KERESZTÜL ESZKÖZÖK KERÜLNEK KIOSZTÁSRA AZ EGYESÜLETEK PROGRAMJAINAK TÁRSFINANSZÍROZÁSA CÉLJÁBÓL.

2. AZ ESZKÖZÖK KERETÖSSZEGE AZ EGYESÜLETEK PROGRAMJAINAK TÁRSFINANSZÍROZÁSÁRA
Az eszközök […]

2020-07-01T13:41:39+01:002020-07-01|

KÖZFELHÍVÁS AZ ADA KÖZSÉG TERÜLETÉN ÁLLAMI TULAJDONBAN LEVŐ MEZŐGAZDASÁGI FÖLDEK 2021. ÉVI TÉRÍTÉSMENTES HASZÁLATI JOGÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
Szám: 320-14/2020-02
Kelt: 2020.06.29-én

KÖZFELHÍVÁS

AZ ADA KÖZSÉG TERÜLETÉN ÁLLAMI TULAJDONBAN LEVŐ
MEZŐGAZDASÁGI FÖLDEK 2021. ÉVI TÉRÍTÉSMENTES HASZÁLATI

JOGÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA

A mezőgazdasági földterületekről szóló törvénnyel (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 62/06., 65/08. – m.törv., 41/09.,112/2015, 80/2017 és 95/18-m.törv. sz.) és Az állami tulajdonú mezőgazdasági földek bérbeadásának és használatba adásának feltételeiről és eljárásáról szóló szabályzattal (SZK Hivatalos Közlönye, 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020. és 25/2020. szám) összhangban Ada Község Polgármestere   KÖZFELHÍVÁST ír ki, melyben […]

2020-06-30T15:15:34+01:002020-06-30|

KÖZFELHÍVÁS AZ ADA KÖZSÉG TERÜLETÉN ÁLLAMI TULAJDONBAN LEVŐ MEZŐGAZDASÁGI FÖLDEK 2021. ÉVI ELŐBÉRLETI JOGÁNAK BIZONYÍTÁSÁRA

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL
Nagyberuházási és Helyi Gazdaságfejlesztési Osztály
Szám: 320 – 15/ 2020-06
Kelt: 2020.06.29-én

KÖZFELHÍVÁS

AZ ADA KÖZSÉG TERÜLETÉN ÁLLAMI TULAJDONBAN LEVŐ
MEZŐGAZDASÁGI FÖLDEK 2021. ÉVI ELŐBÉRLETI

JOGÁNAK BIZONYÍTÁSÁRA

A mezőgazdasági földterületekről szóló törvénnyel (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 62/06, 65/08 – m.törv., 41/09, 112/2015, 80/2017. és 95/18-m.törv. számok),
és az állami tulajdonú mezőgazdasági földek bérbeadásának és használatba adásának feltételeiről és eljárásáról szóló szabályzattal (SZK Hivatalos Közlönye, 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020. és 25/2020. számok) összhangban az Ada Községbeli […]

2020-06-30T15:53:53+01:002020-06-30|

PÁLYÁZAT AZ ADA KÖZSÉGBEN SZÉKHELLYEL RENDELKEZŐ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÉS VÁLLALKOZÓK TÁMOGATÁSÁRA A MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK VISSZATÉRÍTÉSÉN KERESZTÜL

A határozat a pályázat kiírása eljárásának elindításáról az Ada községben székhellyel rendelkező gazdasági társaságok és vállalkozók támogatására a működési költségek visszatérítésén keresztül
(szám: 020-6-66/2020-03, keltezés: 2020.06.08.) 6.szakasza alapján, a Bizottság a Pályázat az Ada Községben Székhellyel Rendelkező Gazdasági Társaságok és Vállalkozók Támogatására a
Működési Költségek, Visszatérítésén Keresztül Lefolytatására (a további szövegben: Bizottság) 2020.06.09-én kiírja a

PÁLYÁZATOT

AZ ADA KÖZSÉGBEN SZÉKHELLYEL RENDELKEZŐ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK
ÉS VÁLLALKOZÓK TÁMOGATÁSÁRA A MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

VISSZATÉRÍTÉSÉN KERESZTÜL

I.  AZ ESZKÖZÖK RENDELTETÉSE

A pályázat kiírásának célja a működési költségek […]

2020-06-09T13:38:40+01:002020-06-09|

PÁLYÁZAT ANYAGILAG HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓKNAK ÉS HALLGATÓKNAK

A szabályzat az Ada községbeli anyagilag hátrányos helyzetű tanulóknak és hallgatóknak nyújtott segély odaítélésének mércéiről, feltételeiről és módjáról (Ada Község Hivatalos Lapja, 9/2017 és 10/2018 szám) 3. szakaszának 1. és 2. bekezdése alapján, A Pályázati bizottság 2020.05.29-én kiírja a

P Á LY Á Z A T O T

AZ ADA KÖZSÉGBELI ANYAGILAG HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓKNAK ÉS HALLGATÓKNAK

NYÚJTOTT SEGÉLY ODAÍTÉLÉSÉRE

I.

A pályázattal a segélyt a 2019/2020 iskolaévben ítélik oda.

II.
1. A segélyt középiskolai tanulóknak ítélik oda
Részvételre az a tanuló […]

2020-05-29T16:34:52+01:002020-05-29|

PÁLYÁZAT az Ada községbeli tehetséges tanulóknak és hallgatóknak

А Szabályzat az Ada községbeli tehetséges tanulóknak és hallgatóknak nyújtott segély odaítélésének ismérveiről, feltételeiről és módjáról (Ada Község Hivatalos Lapja, 2/2017 és 3/2017 szám) 4.  szakasza 2. bekezdése alapján, A pályázatot lefolytató bizottság 2020.05.29-én kiírja a következő

P Á L Y Á Z A T O T

az Ada községbeli tehetséges tanulóknak és hallgatóknak nyújtott segély odaítélésére

I

Pályázat révén a 2019/2020 iskolaévben segélyt ítélünk meg.

II

1. A tehetséges első, második, harmadik és negyedik osztályos KÖZÉPISKOLAI TANULÓK segélye
Segélyben részesülhet az a […]

2020-05-29T16:35:25+01:002020-05-29|

PÁLYÁZAT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÉS VÁLLALKOZÓK TÁMOGATÁSÁRA

A határozat a pályázat kiírása eljárásának elindításáról az Ada községben székhellyel rendelkező gazdasági társaságok és vállalkozók támogatására, a 2020. évben kezdővállalkozások pénzügyi támogatásán keresztül (szám: 020-6-43/2020-03, keltezés: 2020.05.13-ai) 6. szakasza alapján, a Bizottság a Pályázat az Ada Községben Székhellyel Rendelkező Gazdasági Társaságok és Vállalkozók Támogatására, a 2020. Évben Kezdővállalkozások Pénzügyi Támogatásán Keresztül Lefolytatására (a további szövegben: Bizottság) 2020.05.13.-én kiírja a

PÁLYÁZATOT
AZ ADA KÖZSÉGBEN SZÉKHELLYEL RENDELKEZŐ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÉS VÁLLALKOZÓK TÁMOGATÁSÁRA, A 2020. ÉVBEN KEZDŐVÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSÁRA

I.  AZ ESZKÖZÖK RENDELTETÉSE
A […]

2020-05-13T12:42:25+01:002020-05-13|

PÁLYÁZAT ÉPÜLETANYAG KIOSZTÁSÁRA

A pályázat az épületanyag kiosztására a vallási közösségek, a civilszervezetek és a természetes személyek szükségleteire Ada község területén kiírása eljárásának elindításáról szóló 020-6-
40/2020-03 számú, 2020.05.08-ai keltezésű határozat 6. szakasza alapján, a Bizottság a Pályázat az Épületanyag Kiosztására a Vallási Közösségek, a Civilszervezetek és a Természetes Személyek
Szükségleteire Ada Község Területén Lefolytatására (a további szövegben: Bizottság), 2020.05.08.-án kiírja a

PÁLYÁZATOT ÉPÜLETANYAG KIOSZTÁSÁRA A VALLÁSI KÖZÖSSÉGEK, A CIVILSZERVEZETEK

ÉS A TERMÉSZETES SZEMÉLYEK SZÜKSÉGLETEIRE ADA KÖZSÉG TERÜLETÉN

I.  AZ ESZKÖZÖK RENDELTETÉSE

A pályázatot az […]

2020-05-08T16:41:38+01:002020-05-08|
Go to Top