Novak Radonić 1826-ban született Moholon (Ada község). Tanítói Nikola Aleksić, valamint Petar Pilić volt. Jó barátság fűzte Đura Jakšićhoz. Az általános iskola befejezését követően, tanulmányait Szegeden folytatta. Királyi ösztöndíjasként Bécsbe utazik, ahol befejezi a Képzőművészeti Akadémiát. Lehetősége nyílt Olaszországban tartózkodni, ahol az európai művészeti szellemiség nagy hatással volt rá. Nehéz meghatározni képzőművészetének jellegét. Festészetére az európai realizmus éppúgy jellemző, mint a szerb romantika, míg munkásságának ideje miatt a művészettörténészek a romantikusok közé sorolják. A korra jellemzően portré és ikonfestő (alkotásai az adai, moholi és szenttamási a pravoszláv templomban, illetve a Matica Srpska galériájában tekinthetőek meg). Elégedetlen alkotásaival, változtat művészi megnyilvánulásán, és írni kezd. Újvidékre költözik, ahol megfelelőbb helyet keres művészi kifejezőkészségének. Itt jelenteti meg irodalmi alkotásait is.