Ada község mindig is a magánszektoráról volt ismert, különösen jelentős a fémfeldolgozási ágazat és a textilipar, ezért Ada községet joggal nevezhetjük a vállalkozások városának.

Ada község összterülete 22.768 ha, melyből a megmunkált földterület megközelítőleg 20.000 ha-t tesz ki, míg a terület többi részén beépített telkek találhatóak.

A mezőgazdasági földek minden tekintetben kiváló minőségűek, ezért a község egyik legjelentősebb természeti kincsének számítanak.

A község másik jelentős természeti kincse a kedvező vízügyi helyzetéből ered. Ada egész hosszúságával a Tisza folyó mellett húzódik.

A Tisza folyó mellett itt ered a Budzsák folyócska, mely észak-nyugati irányban folyik a lösszsíkságon 32 kilométeren át. A folyócska felét 14 km hosszúságban gyűjtő tóvá alakították az egyéni mezőgazdasági földek öntözése végett és rekreációs célokból.A szélső nyugati részen Völgypart településnél egy kis részen a Csík folyó halad át.

A forgalom szempontjából a község úthálózata fejlett. Az észak-dél tengelyen a legnagyobb településeken, Adán és Moholon át vezet az R-122 regionális út Újvidéktől Horgosig, azaz a Magyar Köztársaság határáig.

Ada község az E5 autóúttól keletre található, és a Törökfalun át Svetićevo és Topolya irányába vezető aszfaltburkolatú út révén összeköttetésben van minden nemzetközi úttal.

Ada gazdagon kiépített és jó állapotban lévő helyi úthálózattal rendelkezik.