Tisztelt községbeli polgárok!

Ada Község Képviselő-testülete 2020. október 29-én meghozta az Ada község 2021-2027. időszakra szóló fejlesztési terve kidolgozásának megkezdéséről szóló határozatot. Az aktus elfogadásával megkezdődött községünk jövője tervezésének folyamata, az elkövetkező hét éves időszakra.

Ezúton szeretném meghívni Ada község minden polgárát, hogy aktívan vegyen részt a közös jövőnk tervezésében, nemcsak azért, mert községünk törvényes kötelezettsége bevonni a polgárokat a fejlesztési terv elkészítésének folyamatába, hanem azért is, mert személy szerint úgy gondolom, hogy a legjobb stratégiák és tervek akkor jönnek létre, ha a hatalmi szervek, a vállalatok, a vállalkozók, a polgári egyesületek és a polgárok együtt dolgoznak azok kidolgozásán. Csak együtt, vélemények és ötletek cseréjével, építő jellegű javaslatok révén érhetünk el közös jövőképet arról, hogy hogyan szeretnénk látni községünket 2027-ben!

Ezért az önkormányzat azt szeretné, hogy az Ada község 2021-2027. időszakra szóló fejlesztési tervének kidolgozása során a polgárok aktív alanyok legyenek, és hogy a fejlesztési terv elkészítésének teljes folyamata teljesen átlátható legyen. Az önkormányzat célja, hogy kétszer vonja be a polgárokat a fejlesztési terv elkészítésének folyamatába: a fejlesztési terv készítésének kezdetén és abban a szakaszban, amikor a fejlesztési terv vázlat formájában elkészül. A polgárok első bevonása a terv kidolgozásának folyamatába, azaz már a kidolgozási folyamat megkezdése előtt a 2020. november 24. és december 3. közötti időszakra van tervezve.

A község honlapján található lesz egy kérdőív, amelyen keresztül a község polgárai a kiemelt területeket, programokat, projekteket és ötleteket javasolhatják, amelyeket a kialakított munkacsoportok – a területek tematikus csoportjai – mérlegelnek: gazdaságfejlesztés; társadalmi fejlődés, városfejlesztés és környezetvédelem. Önöktől, polgárainktól, javaslatokat, és vélemény nyilvánítást várunk annak érdekében, hogy közösen létrehozzunk egy tekintélyes és ambiciózus fejlesztési tervet az itt élő közösség számára!

A polgárok második bevonására az Ada község 2021-2027. időszakra szóló fejlesztési terve vázlatának elkészítése után kerül sor. Nagy valószínűséggel 2021 januárjában, amikor szintén várjuk a javaslatokat, és a vélemény nyilvánítást a fejlesztési terv alapvető kontúrjaival, területeivel, intézkedéseivel és projektjeivel kapcsolatban. Abban az időszakban is összesen 10 napig fog tartani a nyilvános vita, vagyis a polgárok bevonása a község fő, stratégiai dokumentumának elkészítésébe. Minden nyilvános vita után Ada község honlapján közzétesszük a lebonyolított nyilvános vitáról szóló jelentést, a javaslatok, és a vélemények feldolgozásával, valamint Ada község válaszával az egyes javaslatokra!

Figyelembe véve, hogy hazánkat rendkívül nagy veszély fenyegeti a Covid-19 vírusjárvány miatt, szeretném tájékoztatni Önöket, hogy Ada község önkormányzata arra törekszik, hogy biztosítsa azt, hogy a polgárok bevonása és a nyilvános vita folyamatának lebonyolítása elektronikus úton, vagyis közvetlen kapcsolat nélkül történjen, annak bizonyítására, hogy tiszteletben tartjuk az állam – a Szerb Köztársaság által előírt intézkedéseket, és hogy megtegyünk mindent községünk minden polgára életének, egészségének és jólétének védelme érdekében!

Polgármesterként ígérem Önöknek, hogy a község fejlesztési terve elkészítésének teljes folyamata teljesen átlátható lesz, és tájékoztatom Önöket, hogy Ada község honlapján külön Bannert alakítunk ki, Ada község fejlesztési terve néven, amely tartalmazni fog minden jelentőséggel bíró dokumentumot, adatot, információt és felhívást. a fejlesztési terv kidolgozásával és a polgároknak a kidolgozása folyamatába való bevonásával kapcsolatosan.

Ezúton felkérem községünk polgárait, hogy töltsék ki a polgárok véleményének felmérésére szolgáló kérdőívet azokról a prioritásokról, projektekről és ötletekről, amelyeket látni szeretnének Ada község 2021-2027. időszakra szóló fejlesztési tervében.

Önöktől, Ada község polgáraitól, aktív hozzáállást, ötleteket, projekt és megoldás javaslatokat várok!

Biztos vagyok abban, hogy Ada község jó, realisztikus és minőséges fejlesztési tervet fog kidolgozni a 2021–2027 közötti időszakra, amely a jövőbeni sikereink alapvető stratégiai dokumentuma lesz!

Bilicki Zoltán
POLGÁRMESTER