Кошут Лајоша 11
Утрине
Војводина
24437
Србија

Телефон: +381 (0)24 866 040

Информације:

Статут Месне заједнице Утрине

Одлука о увођењу самодоприноса на подручју месне заједнице Утрине