ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АДА – Координатор за ванредне ситуације –

Адреса:
Трг Ослобођења број 1.
Ада
Војводина
24430
Србија

Телефон:
024/852-106 lokal 123

Факс:
024/853-342

Број мобилног телефона:
062/221-247