24430 Ада
Трг ослобођења 19.
Тел.: 024/851-089, 852-534
Факс: 024/ 852-534

skola@ceki-ada.info
www.ceki-ada.info

Директор: Ева Макшо

Наша школа обухвата 5 васпитно-образовних установа, у кругу од 30 км. Школа која се налази у центру града је осморазредна, образовање деце се врши на два језика. У школи на Утринама и у ткв. Барапарт школи образовање вршимо само на мађарском језику. На Стеријино и у Оборњачи функционише и комбиновано одељење.

У нашој школи постоје учионица за информатику, хемију, биологију, физику, географију и стручна учионица за техничко образовање.

Поред тога имамо библиотеку и сопствену салу за фискултуру. Поседујемо 26 рачунара од којих се 21 налази у стручном кабинету за информатику.