Спортски савез општине Ада

Адреса: Трг ослобођења 1.
Тел: 024/852-106 локал 100
Емаил: sportskisavezopstineada@gmail.com
Председник: Чаба Берец
Секретар: Етелка Чернак

www.sportskisavezopstineada.org.rs