У насељима Ада и Мол формирани су рекреациони центри. У небрањеном делу налазе се лепо уређене плаже са угоститељским објектима а у непосредној близини плажа су врло добро уређени кампови. Плажа у Ади је плитка и песковита те представља можда најлепшу плажу на реци Тиси сличну Новосадском штранду. Плажа у Молу је уређена као кеј са могућношћу пристајања и већих пловила. На плажама се налазе простори за рекреативни спорт на песку. У задњих 5 година све је популарнији наутички и спортови на води.

У Ади поред плаже и кампа налази се врло лепо уређена Марина за мања пловила. Марином управља Удружење љубитеља реке Тисе „СИДРО“. Обезбеђено је 24 часовно чување преко целе године.

Оба кампа, како у Ади тако и у Молу, имају одлучан прилаз а обезбеђена је питка вода, струја, добри хигијенски чворови и чуварска служба. Камп у Ади је капацитета око 400 јединица док је у Молу око 150. У непосредној близини су ресторани који пружају услуге јела и пића.

У брањеном делу рекреационих паркова одмах уз одбрамбени насип налазе се лепо урађени паркови и шеталишта са спортским теренима.