Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина Општина Ада

КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРЕ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА И МЕРЕ СУФИНАНСИРАЊА ЗАКУПА ПИЈАЧНОГ ПРОСТОРА

Број: 020-5-1/2024-03

Дана: 15.01.2024. године

 

На основу члана 6. тачка 18. Пословника Општинског већа општине Ада, расписује

 

КОНКУРС

за доделу подстицајних средстава за закуп пијачних тезги на ађанској и молској пијаци за 2024. годину

 

  1. Намена конкурса

Из средстава предвиђених у буџету општине Ада за 2024. годину врши се додела подстицајних средстава регистрованим пољопривредним газдинствима, која се баве пољопривредном производњом на територији општине Ада. Средства су намењена за закуп пијачних тезги до 2м на ађанској и/или молској пијаци, на исти временски период закупа као и у 2023. години.

 

  1. Услови конкурса

–           Пребивалиште носиоца пољопривредног газдинства на територији општине Ада

–           Да је члан струковног Удружења са територије општине Ада (Удружења „Молски повртари – Moholi Konyhakertészek”)

–           Да је у 2023. години био закупац пијачне тезге на ађанској и/или молској пијаци

 

  1. Потребна документација

–           Фотокопија личне карте

–           Комплетан извод из регистра одштампан из система е-Аграр

–           Потврда о чланству у струковног Удружењу

–           Фотокопија уговора о закупу пијачне тезге за 2023. годину

–           Потврда ЈКП „Стандард“ Ада да учесник конкурса нема дуговања на основу уговора за закуп пијачних тезги

–           Потврда ЈКП „Стандард“ Ада да учесник конкурса користи пијачне тезге за продају пољопривредних производа.

 

  1. Рокови

–           Конкурс је отворен од 15.01.2024. године до 24.01.2024. године до 12 часова, непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

–           Имена успешно конкурисаних кандидата ће се објавити на огласној табли општине Ада 26.01.2024. године.

 

Конкурс се објављује у „Службеном листу општине Ада“ и на сајту општине Ада.

Конкурсна документација за коришћење подстицајних средства се подноси путем поште на адресу Општинска управа Ада, Трг ослобођења 1. 24430 Ада, са назнаком „Комисији за спровођење конкурса – ПИЈАЧНЕ ТЕЗГЕ АДА-МОЛ“ или непосредно на шалтеру бр. 12 Услужног центра општине Ада.

За спровођење конкурса задужена је Комисија за спровођење мере управљања ризицима и мере суфинансирања закупа пијачног простора.

 

Контакт особа: Силвиа Угрнов, 852-106 lok. 206.

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Чузди Иштван с.р.