Ада је увек била позната по развијеном занатству, посебно по обради метала и текстила, па се Ада може назвати градом предузетништва.Општина Ада се налази у средњој Бачкој, на десној обали реке Тисе. Граничи се са општинама Сента, Чока, Бечеј, Кикинда и Бачка Топола. Простире се на површини од 22 860 ха, састоји се од пет насеља у којима укупно живи 18 994 становника.

Средиште је Ада, град са 10 547 становника, који је срастао са местом Мол, насељем које се простире јужно од Аде и има 6786 становника. Ади припада и место Стеријино које је удаљено 18 км, и које има укупно 234 становника. Село Утрине удаљено је 20 км, настањује га 1038 становника, као и место Оборњача са 389 становника.

Ада се спомињује у XVII веку под именом Петрина, док је касније добило име Сигет. Према подацима из 1723. године место је имало име Ада-Хатта. У XIX веку започиње привредни и културни развој, а 1836. година добија ранг града од Аустро-Угарске монархије са сопственим грбом.