Мол је највеће насеље које се налази у јужном делу општине Ада, дуж реке Тисе, на путу Сегедин-Нови Сад.

Насеље се први пут спомиње 1332. године. Развој насеља почиње у XVII веку. До XIX века су ту углавном живели Срби, након чега су се у ово насеље доселили Мађари.

Мол се простире на 7000 ха. Пољопривреда је била најважнија делатност. Након II светског рата, предузеће ПИК Халас Јожеф, поред пољопривредних газдинстава и пољопривредне задруге, потпомаже развој пољопривреде и узгоја животиња. Значајно је и истаћи предузеће »Зора«, чије су основне делатности прерада воћа и поврћа, али и складиштење продаја. Такође, велику улогу у занатском развоју насеља Мол има предузеће »Прогрес«, који производи ципеле и рукавице. Ова предузећа су се бавила и извозом својих производа.

У селу се у организацији основне школе, месне заједнице и црквене заједнице често организују разне манифестације.