Оборњача је удаљено 25 км од Аде и 9 км од Гунароша.

У насељу постоји продавница, католичка црква, основна школа, забавиште, две откупне станице за млеко, амбуланта и зграда месне заједнице. Некада су ту постојале две ветрењаче, али данас постоји само једна у веома лошем стању. Становништво се бави углавном земљорадњом и узгојем животиња, многи раде у предузећу ПИК Халас Јожеф или у Ади.

Насеље броји 364 становника, углавном припадници мађарске националности, као и неколико српских породица. Насеље има добре услове за развој туризма. У шумама живи велики број дивљачи те се отвара могућност за ловни туризам. Ветрењача, преостали салаши и три рибњака су добра основа за сеоски туризам.