ПДР коридора путног правца Мост на реци Тиса


Просторни план општине Ада

Измена и допуна Просторног плана општине Ада


Стратешка процена утицаја Плана на животну средину

Текстуални део

Графички део


ПГР насеља Ада и Мол

Измена и допуна ПГР Ада и Мол 27.05.2021

Измена и допуна ПГР за насеље Ада и Мол Измене и допуне 28.12.2021

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПГР ЗА НАСЕЉА АДА-МОЛ-2020

Извештај о стратешкој процени ПГР Ада и Мол 2015

ПГР насеља Ада и Мол 2016