Локална самоуправа оптшине Ада расписује конкурс за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа, станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора. Укупно планирана средства које општина заједно са Управoм за подстицање и унапређење енергетске ефикасности додељује путем овог конкурса износе 5.500.000,00 динара.

Обавештавамо заинтересоване, да се цео текст и услови конкурса налазе на сајту општине Ада (www.ada.org.rs), под тачком Kонкурси.

Додатне информације за време трајања конкурса се могу добити радним данима на телефон: 024/852-106, локал 125 или путем е-маила: milva@ada.org.rs.

Kонтакт особа: Милва Петров

Kонкурс је отворен до 22.08.2022.