Данас у току преподнева подељени су Уговори онима, који су успешно аплицирали на  Конкурсу за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа, станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора. Укупно планирана средства, која су општина заједно са Управoм за подстицање и унапређење енергетске ефикасности обезбедила путем овог конкурса у 50-50%,  износили су 5.500.000,00 динара. А да би свих 58 грађана, који су успешно аплицирали добили средства, Локална самоуправа је сопствено учешће повећала са 1,7 милиона динара. Са реализацијом програма у свим дотичним домаћинствима ће се већ ове године моћи осетити позитивни утицаји мера енергетске ефикасности.