На 29. седници Скупштине општине Ада, која је одржана 28.12.2022. године донета је Одлука  о изради измена и допуна  плана генералне регулације  насеља Ада и Мол. Планирана измена и допуна је циљана на територију која се налази у центру Аде, тачније на будућу намену и коришћење територије ткз. старог млина и његовог окружења. На основу измена тренутна индустријска и стамбена намена катастарских парцела се мења на нову планску намену, тојест на грађевинско земљиште јавне намене. Циљ одлуке је, да територија која се налази на свега неколико стотина метара од центра општине, а која је тренутно у великој мери запуштена, добије нови имиџ, који би такође допринео дугорочном развоју наше општине.