Данас у току преподнева председник општине Ада, Золтан Билицки учествовао је на потписивању уговора одржаном у Покрајинском секретаријату за регионални развој и заштиту животне средине, захваљујући којем се у нашој општини може реализовати изградња рециклажног дворишта. Успешно аплицирње и износ новчаних средстава, који је додељен за ову намену резултат су добре сарадње са Покрајинском владом. Циљ општине је да у току 2023. године изгради ово рециклажно двориште, које ће уз реорганизацију транспорта омогућити уклањање отпада са територије наше општине. До средине 2024. године ова инвестиција ће резултирати затварањем постојеће депоније и пошумљавањем подручја. Поред износа конкурса, општина Ада и Комунално јавно предузеће ће у сопственим буџетима за наредну годину обезбедити и додатна средства, како би овај пројекат у потпуности био реализован до наведеног датума.