Ловни туризам има веома дугу традицију и одвија се преко Ловачких друштава „ФАЗАН“ из Аде и „ПАНОНИЈА“ из Мола. Општина Ада обилује врло лепим и богатим ловним теренима у које се сваке године много улаже. Домаћи туристи претежно се задржавају у општини само за време лова, док инострани гости користе и смештајне капацитете.

Риболовни туризам добија свој велики значај после изградње акумулационог језера „Буџак“. У близини насеља Ада подигнута је земљана брана и добијено је језеро дужине 14 км, површине 112 ха, просечне ширине око 50 м и максималне дубине 4 м. На реци Тиса љубитељи риболова такође могу уживати у природним лепотама.