Завичајна кућа у селу или граду служи да на једном месту концентровано прикаже некадашњу, данас већ заборављену животну форму становника једне регије, њихово покућство, алате, употребне предмете (сељак или занатлија) и културне реликвије. Опремљеност ађанске завичајне куће која је основана пре више од 5 година може се сврстати у средњу категорију. Приказује много из животних околности наших очева и мајки.

Адреса: Светозара Милетића 90, Ада

Завичајна кућа се отвара на позив на телефон 024/853-108.