Хотел Парк
Трг Ослобођења 1-3, 24430 Ада
info@hotel-park-ada.com
www.hotel-park-ada.com
Тел: 024/853-208

СУР Ресторан домаће кухиње „Јелен“
24435
Мол
Обала Тисе бб.
Тел.:024/861-588

Д.О.О. Хубертус са П.О.
24430
Ада
Сенћански пут 45.
Тел.:024/852-959