Провера података у бирачком списку

Општинска изборна комисија

Вања Гавриловић – председник комисије: 0695066905
Угрнов Силвиа – члан комисије: 062779135
Пећа Нешовановић – члан комисије: 062779091
Кертвељеши Тициан – члан комисије: 0638121192
Марија Поповић – члан комисије: 0638597306
Божоки Шандор – члан комисије: 0691962816
Берец Чаба – члан комисије: 062265007
Стојан Воргић – члан комисије: 0638049751
Рушак Хајналка – секретар комисије: 062779134