ОБАВЕШТЕЊЕ
корисницима права на ДЕЧИЈИ ДОДАТАК и права на НАКНАДУ ЗАРАДЕ ОДНОСНО НАКНАДЕ ПЛАТЕ ЗА ВРЕМЕ ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА

Обавештавају се грађани да захтеве за остваривање права на дечији додатак и захтеве за остваривање права на накнаду зараде односно плате за време породиљског одсуства могу доставити поштом на следећу адресу:

Општина Ада
Трг ослобођења бр. 1
Канцеларија бр. 17
24430 Ада

 

Обрасце захтева: