Република Србијa
Аутономна Покрајина Војводинa
Општина Ада
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 020-6-2/2021-03
Дана: 14.01.2021. године

На основу члана 6. тачка 18. Пословника Општинског већа општине Ада, расписује се

КОНКУРС
за доделу подстицајних средстава за закуп пијачних тезги на ађансакој и молској пијаци за 2021. годину

 • Намена конкурса

Из средстава предвиђених у буџету општине Ада за 2021. годину врши се додела подстицајних средстава регистрованим пољопривредним газдинствима, која се баве пољопривредном производњом на територији општине Ада. Средства су намењена за закуп пијачних тезги до 2м на ађанској и/или молској пијаци, на исти временски период закупа као и у 2020. години.

 • Услови конкурса
 • Пребивалиште носиоца пољопривредног газдинства на територији општине Ада
 • Да је члан струковног Удружења са територије општине Ада (Удружења „Молски повртари –Moholi Кonyhakertészek”)
 • Да је у 2020. години био закупац пијачне тезге на ађанској и/или/молској пијаци
 • Потребна документација
 • Фотокопија личне карте
 • Фотокопија потврде о активном статусу газдинства за 2020. годину
 • Потврда о чланству у струковном Удружењу
 • Фотокопија уговора о закупу пијачне тезге за 2020. годину
 • Потврда ЈКП „Стандард“ Ада да учесник конкурса нема дуговања на основу уговора за закуп пијачних тезги
 • Рокови
 • Конкурс је отворен до 25.01.2021. године, непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати
 • Имена успешно конкурисаних кандидата ће се објавити на огласној табли општине Ада 27.01.2021. године.

 

Конкурс се објављује у „Службеном листу општине Ада“ и на сајту општине Ада.
Конкурсна документација за коришћење подстицајних средстава се подноси путем поште на адресу Општинска управа општине Ада, Трг ослобођења 1., 24430 Ада, са назнаком „Комисији за спровођење конкурса – ПИЈАЧНЕ ТЕЗГЕ АДА-МОЛ“ или непосредно на шалтеру бр. 12. Услужног центра општине Ада.
За спровођење конкурса задужена је Комисија за спровођење мера подршке пољопривредној политици и политици руралног развоја.
Контакт особа: Силвиа Угрнов 062779135, 852-106 лок. 206.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Золтан Билицки с.р.