Тип извода Општинска такса Републичка такса Поштарина За уплату
Извод из матичне књиге рођених 150,00 430,00 192,00+90,00 862,00
Извод из матичне књиге венчаних 150,00 430,00 192,00+90,00 862,00
Извод из матичне књиге умрлих 150,00 430,00 192,00+90,00 862,00
Уверење о држављанству 250,00 770,00 192,00+90,00 1302,00
Извод из матичне књиге рођених – интернационални образац 250,00 720,00 192,00+90,00 1252,00
Извод из матичне књиге венчаних – интернационални образац 250,00 720,00 192,00+90,00 1252,00
 Извод из матичне књиге умрлих – интернационални образац 250,00 720,00 192,00+90,00 1252,00