Атила Бучу

Контакт:

Адреса:
Трг ослобоћења 1.
Ада
24430
Србија

Телефон:
024/852-106, 024/853-342

Атила Бучу рођен је 1975. године у Бечеју.

Основно образовање стекао је у Ади, а средње у Сенти на смеру друштвених наука. Високо образовање је стекао на општем смеру Правног факултета Универзитета у Новом Саду.

Војну обавезу регулисао је у Ваљеву и у Београду.

Након приправничког стажа у Републичкој управи за јавна плаћања у Сенти и полагања стручног испита за раднике са високом школском спремом за рад у органима државне управе у Београду 2001. године, своје радно искуство стиче у Општинском јавном тужилаштву у Сенти, затим као секретар Скупштине општине Ада, као секретар – правник у Основној школи „Стеван Сремац“ у Сенти, а од 2016. године, као председник Скупштине општине Ада.

Поред радног ангажовања, од 2008. године активно учествује у јавном животу општине Ада, и то као члан Општинског већа општине Ада у периоду 2008-2012. године, затим као председник Скупштине општине Ада у периоду 2012-2016. године.

2016. године постављен је за сталног судског преводиоца за мађарски језик при Вишем суду у Зрењанину.

Тренутно врши дужност председника Скупштине општине Ада у другом мандату, као одборник са изборне листе „Група грађана – За нашу општину: Ми оправдавамо поверење“, која је на локалним изборима 2016. године освојила преко 65% мандата у Скупштини општине Ада.