13.,14. Сарадник за послове са предузетницима, АПР

Референт: Бранислав Халгашев
Телефон: 024 / 852-106, локал 134
Wеб адреса: www.apr.gov.rs

На овој реферади се ради са странкама из области приватног предузетништва, на остваривању и евидентирању ценовника.

Пошто је Општина потписала споразум о међусобној сарадњи са Агенцијом за привредне регистре са седиштем у Београду почев од 01.01.2006. године, ова служба послује у оквиру Општине али као канцеларија за пријем документације неопходне за регистрацију предузетника на територији Општине. Општина обезбеђује да ће Канцеларија вршити пријем свих захтева поднетим у циљу регистрације предузетника, а ради прослеђивању исте Агенцији, као и ради достављања аката Агенције лицима који су подносиоци документације, уколико захтевом подносиоца пријаве Општина буде одређена за пријем аката Агенције.

Потребни формулари за отварање, промене и затварање занатлија, односно цене појединих услуга се налазе на страници: www.apr.gov.rs