Одељење за буџет и финансије

  • Контакт: budzet@ada.org.rs
  • Шеф одељења: Титанила Зај Сабо
    Контакт: ztitanila@ada.org.rs , 024/852-106, локал: 219
  • Заменик шефа одељења – Рачунополагач: Јелена Кош
    Контакт: jelena.sremcev@ada.org.rs , 024/852-106, локал: 210