Општина Ада се налази у Републици Србији, у АП Војводини.Смештена је у средишњем делу источне Бачке, на десној обали Тисе.

Лонгитуде: 20.1336111

Латитуде: 45.8025

Окружена је општинама: Сента, Чока, Нови Бечеј, Кикинда, Бечеј и Бачка Топола.

Заузима површину од 228,6 км² на којој живи 18.994 становника (по попису из 2002. године) у 5 насељених места:

Ада
Мол
Утрине
Оборњача
Стеријино