Утрине се налазе западно од Аде. До 1960., када је започео развој овог села, ово насеље се састојало од једне улице и неколико салаша.
Насеље броји 1060 становника, углавном припадници мађарске националности и неколико српских породица. Географски положај села је повољан. Становништво се углавном бави пољопривредом, узгојем животиња, или ради у Ади. У селу постоји, поред две пољопривредне задруге, неколико продавница, бензинска пумпа, предузеће за прераду дрвета, гостиона, предузеће за производњу сокова, две откупне станице за млеко, као и предузеће за производњу пољопривредних алата.

У селу постоји забавиште, основна школа, амбуланта, пошта, месна заједница, добровољно ватрогасно друштво и жупнички уред при католичкој цркви. Насеље је повезано путем са Адом, Торњошом и Кавилом.
Постоји могућност развоја сеоског туризма и лова, за шта су потребна додатна средства и улагања.