Драги грађани општине Ада,

Скупштина општине Ада донела је 29. октобра 2020. године Одлуку о приступању израде Плана развоја општине Ада за период од 2021. до 2027. године. Доношењем овог акта започет је процес планирања будућности наше општине за наредни седмогодишњи период.

Овим путем желим да позовем све грађане општине Ада да активно учествују у планирању наше заједничке будућности, не само зато што је то законска обавеза наше општине да укључи грађане у процес израде Плана развоја, већ зато што лично сматрам да се најбоље стратегије и планови стварају ако на њима заједнички раде јавни органи власти, предузећа, предузетници, удружења грађана и грађани. Једино заједно, разменом мишљења и идеја, путем конструктивних предлога можемо доћи до заједничке визије, до слике како желимо да наша Ада изгледа 2027. године!

Из тог разлога, жеља општине је да у току процеса израде Плана развоја наше општине за период од 2021. до 2027. године, грађани буду активан субјекат а да цео процес израде Плана развоја буде у потпуности транспарентан. Намера општине је да грађане два пута укључи у процес израде Плана развоја: на почетку израде Плана развоја и у фази када План развоја буде дефинисан у форми Нацрта. Прво укључивање грађана у процес израде Плана, односно пре почетка процеса израде планирано је за период од 24. новембра до 3. децембра 2020. године.

На Интернет презентацији општине биће постављен упитник путем ког грађани општине могу да предложе приоритетне области, програме, пројекте и идеје који ће бити разматрани од стране образованих радних група – тематских група за области: Економски развој; Друштвени развој и Урбани развој и заштита животне средине. Од вас, наших грађана очекујемо сугестије, предлоге и мишљења како бисмо заједнички направили респектабилан и амбициозан план развоја наше локалне заједнице!

Друго укључивање грађана биће спроведено након израде Нацрта Плана развоја општине Ада за период од 2021-2027. године, највероватније у јануару 2021. године, када такође очекује ваше предлоге, мишљења и сугестије на основне контуре, области, мере и пројекте развојног плана. И у том периоду јавна расправа односно укључивање грађана у израду главног стратешког документа општине трајаће укупно 10 дана. Након сваке јавне расправе, на Интернет страници општине Ада биће објављен Извештај о спроведеној јавној расправи, са елаборацијом предлога, мишљења и сугестија и одговором општине Ада на сваки предлог!

Имајући у виду да се наша земља налази у изузетно великој опасности од епидемије вируса Цовид-19 обавештавам Вас да ће општина Ада настојати да се укључивање грађана и процес спровођења јавне расправе остварује електронским и без-контактним путем како би показали да поштујемо мере прописане од стране државе – Републике Србије и како би учинили све да заштитимо живот, здравље и благостање сваког грађанина наше општине!

Као председник општине обећавам вам да ће цео процес израде Плана развоја општине бити у потпуности транспарентан те вас обавештавам да ће на Интернет презентацији општине Ада бити формиран посебан банер: План развоја општине Ада, у коме ће се налазити сви документи, подаци, информације и позиви од значаја за израду Плана развоја и укључивање грађана у процес његове израде.

Овим путем позивам грађане наше општине да попуне Упитник намењен анкетирању грађана о приоритетима, пројектима и идејама које требају да се нађу у Плану развоја општине Ада за период од 2021 – 2027. године.

Од вас, грађана општине Ада очекујем активан приступ и предлагање идеја, пројеката и решења!
Сигуран сам да ће општина Ада израдити добар, реалистичан и квалитетан План развоја за период од 2021-2027. године који ће бити наш основни стратешки документ за будуће успехе!

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Золтан Билицки