ОГЛАС
ЗА ОТУЂЕЊЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ АДА
ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА