Данас су председник општине, Золтан Билицки, председник СО, Атила Бучу и заменик председника општине Зоран Драгин обишли радове на изградњи Wеллнесс центра.  Радови теку у складу са извођачком фирмом потписаним уговором  и заједнички одобреном динамиком.  Извођач је и за време ванредног стања константно радио, те се изградња до сада одвијала без прекида. Рок за извођење радова је август 2021. године, овај рок предузеће за изградњу обезбеђује са банкарском гаранцијом од 200.000 евра.  То значи да ће Локална самоуправа у случају прекорачења рока са једним даном тражити исплату банкарске гаранције од банке коју је издала. Истовремено са изградњом објекта, изградиће се и једна термоелектрана, која ће експлотацијом топлотне енергије термалног бунара, међу осталог, снабдевати и  зграду Wеллнесс центра. Паралелна реализација ове две инвестиције омогућава да функционисање Wелнес центра, као инвестиције, буде профитабилно.  Циљ ми је да својим суграђанима створим могућност за квалитетну разоноду, са  једном  од најзначајнијих инвестиција у области туризма у животу наше општине – нагласио је Золтан Билицки.