На територији наше општине су почели радови на повецћању броја отресишта, који су у претходном периоду изграђени. Одабир прилаза атарских путева, на којима ће се изградити нова отресишта извршен је на предлог чланова Удружења пољопривредника Фармер из Аде. Током пролецћа ове године реализоваће се три таква пројекта, а уз финансирање месних заједница и општине Ада. Поред тога, општина је потписала уговор о набавци 1.500 тона туцаника, који ће бити територијално распоређен према потребама пољопривредника, са циљем да се и по лошем времену прометни атарски путеви могу користити, олакшавајући тиме пољопривредницима саобраћај кроз атар. Расипање туцаника су преузели на себе локални пољопривредници, а исто ће се спровести у оквиру радне акције.

[/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]