Београд, 13. март 2020.

Влада Републике Србије саопштила је данас да се јавним окупљањем више од 100 људи у затвореном простору сматра окупљање у објекту, стационарном или привременом, и сваком другом објекту и просторији са потпуним кровним покривачем у којем се, без обзира на повод и разлоге, може окупити више од 100 људи, и у који се може ући или из њега изаћи само на за то одређеном месту.
У том смислу, јавним окупљањем више од 100 људи у затвореном простору сматра се одржавање културних, забавних, хуманитарних, економских, научних и социјалних садржаја, окупљања ради изражавања, остваривања и промовисања политичких и других уверења и циљева, као и одржавање спортских активности.
Такође, ту спадају и окупљања за изражавање и остваривање верских права и слобода, поводом свадби, крштења, рођендана и других традиционалних манифестација, окупљања у угоститељским објектима (ресторани, кафане, дискотеке и слично) када у једној просторији у истом моменту борави више од 100 људи, без обзира на то да ли су у статусу учесника догађаја или публике, односно посетилаца.
Јавним окупљањем у затвореном простору не сматра се одржавање наставе у основним и средњим школама и високошколским установама, која је организована у складу са препоруком коју је дало Министарство просвете, науке и технолошког развоја o томе да се настава организује на начин да се обезбеди да у једној просторији (учионици, сали, амфитеатру и слично) буде мањи, а у односу на величину просторије оптималан број ученика, односно студената.

Извор: https://www.srbija.gov.rs/vest/450888/definisana-zabrana-okupljanja-u-zatvorenom-sa-vise-od-100-ljudi.php