Крајем 2019. године у Молу у једном делу улице Маршала Тита су започети радови на реновирању тротоара. Асфалтирање је већ завршено, али бетонирање за одвод кишнице и отклањање грађевинских отпадака ће бити завршено у зависности од временских прилика.