Изградња трафо станице

На територији Рекреаационог центра у Ади изграђена је једна дистрибутивна трафо станица типа МБТС-58 2×680кВА, која ће омогућити стабилно снабдевање електричном енергијом потрошача на територији Рекреационог центра, међу осталима: базенски комплекс,  будући wеллнесс центар као и објекте на територији викенд насеља на обали Тисе. Вредност инвестиције износи 4,5 милиона динара коју је финансирала Локална самоуправа општине Ада – изјавио је председник општине, Золтан Билицки.