Изградња јавних чесми

Како смо већ обавестили грађане, након забране коришћења воде за пиће,  Локална самоуправа општине Ада је у центру Аде и Мола поставила јавне чесме. Исте су током јучерашњег дана стављене у функцију и захваљујући одговарајућим пречистачима вода са ових чесме је погодна за пиће,  која је сваком становнику доступна. Чесма у Молу је лоцирана на пијаци, а у Ади у центру насеља.