Изградња јавних чесми

Ових дана смо већ извештавали о корацима у вези изградње фабрике воде,  али како смо већ информисани становнике након забране коришћења воде за пиће,  Локална самоуправа општине Ада ће у центру Аде и Мола поставити јавне чесме. Уградњом одговарајућих пречистача вода са ових чесме ће бити погодна за пиће,  која ће бити свакоме доступна. Припремљена чесма у Ади ће се ставити у пробни рад током следеће недеље, о тачном датуму ћемо становништво такође обавестити. Чесма у Молу ће бити лоцирана на пијаци за коју је такође окончана потребна процедура јавне набавке и уговор је ових дана потписан.  Према уговору чесма у Молу ће се ставити у функцију у року од 60 дана.