Израда пројектне документације

Православна црква Светог Саве из Мола, 2024. године слави 200. годишњицу постојања. Челници црке и верници су се обратили Локалној самоуправи, да би желели у складу са могућностима обновити цркву за ову свечану прилику. Данас преподне су поводом тога председник општине Золтан Билицки, директорица Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица, Леда Силинг Сава Стражмештеров одговорни пројектант и Светлана Бакић, архитекта извшили обилазак локације.
Укупна вредност израде целокупне пројектне документације за реновирање износи 1.908.000 динара, коју Локална самоуправа општине Ада у овој години финансира са 1.760.000 динара, а преостали део финанисра Православна црква.
Комплетна пројектна документација обухвата следеће:
– пројекат архитектуре
– пројекат конструкције
– пројекат хидротехничких инсталација
– пројекат електроенергетских инсталација
– пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација
– пројекат машинских инсталација
– пројекат рестаурације стасидија
– пројекат рестаурације иконостаса
– пројекат обнове зидне декорације и зидне слике
– елаборат заштите од пожара
– главни пројекат заштите од пожара.